Verlof en verzuim
Overzicht van verlof en verzuim, inclusief ondersteuning bij stappen Wet Verbetering Poortwachter

Verlof en verzuim
Verlof en verzuim
Twee van de meest gebruikte HR-processen gaan over verlof en verzuim. Managers willen weten wie wanneer op vakantie gaat en welke gevolgen dat heeft voor de werkdruk in het team. Daarnaast is er voor een team niets zo vervelend als verminderde productiviteit door (langdurig) verzuim, ook voor de getroffen medewerker. Grip op verlof en verzuim is grip op werkdruk en productiviteit.

Meer weten over de functionaliteiten?

Verlof

Alle gegevens van de verlofadministratie zijn terug te vinden in het digitale personeelsdossier. In één oogopslag zie je welke medewerkers wanneer wel of niet aanwezig zijn. HR2day kan met meer dan tien verschillende soorten verlof werken, waaronder tijd-voor-tijd. Door de integratie met de salarismodule is bijkopen of laten uitbetalen van vakantiedagen eenvoudig te regelen.
Medewerker, manager en administrateur zien altijd in één oogopslag de meest actuele verlof-informatie. Medewerkers vragen met één druk op de knop verlof aan en managers kunnen dit altijd direct en overal goed- of afkeuren.
  • Eigen regelingen makkelijk toe te voegen
  • Automatische berekening verlof naar rato dienstverband
  • Verlof via self service aanvragen (ESS) en goedkeuren (MSS)
  • Kopen en verkopen van vakantie-uren
  • Afwezigheidskalender

Verzuim

Medewerkers worden onverhoopt en onverwacht ziek of raken (deels) arbeidsongeschikt. Als werkgever en vanuit HR wil je continu inzicht en grip op het verzuimproces. We bieden je een makkelijke verzuimadministratie en ondersteunen je bij de stappen uit de Wet Verbetering Poortwachter, inclusief taken en documenten. Door geïntegreerde verzuimstatistieken en -rapportages kun je tijdig bijsturen.
Na een ziekmelding worden automatisch workflows voor de processen uit de Wet Verbetering Poortwachter (WVB) gestart. Je bepaalt zelf wie welke taken krijgt toegekend. HR2day wisselt verzuimdata uit met alle leidende arbodiensten via moderne webservices.
  • Meerdere verzuimtypen, naar eigen keuze in te richten
  • Gedeeltelijk hersteld meldingen
  • Re-integratie dossier
  • Verzuimrapportages en -statistieken
  • Voldoen aan Wet Verbetering Poortwachter
HR2day Bindic

“Bindinc startte bij het gebruik van HR2day met eHR-, verzuim- en verlof-functionaliteiten. De gang van zaken tijdens de implementatie bevestigde ons positieve gevoel over HR2day. De organisatie denkt met je mee, niet alleen op het gebied van automatisering, maar voor de hele HR-organisatie. Het serviceniveau ligt hoog.”

Sandra Montagne, Hoofd P&O van Bindinc

Voordelen van HR2day software

Alle informatie centraal en gericht op self-service

Eén plek voor alle gegevens. Processen die managers en medewerkers zelf kunnen starten. En realtime inzicht met actuele gegevens. Alles in huis voor interactie.

Gebouwd door HR- en payroll-experts

Software gebouwd vanuit onze inhoudelijke expertise. Optimaal ontwikkeld voor je HR- en payroll-processen. En we denken met je mee bij procesoptimalisatie.

Schaalbaar systeem, mee met de dynamiek van de organisatie

Zelf bepalen welke functionaliteit je nodig hebt, modules aan- en uitzetten zonder extra kosten of implementatierondes. Gebouwd op force.com voor een hoge ontwikkelsnelheid.

HR2day brochure

Weten wat HR2day voor jouw
organisatie en HR kan
betekenen?