HR2day: HRM en salarisadministratie voor onderwijs

Gebruiksvriendelijke HR software voor onderwijs

De personeels- en salarisadministratie van veel onderwijsinstellingen wordt gevoerd met verouderde toepassingen die nodig aan vernieuwing toe zijn. Speciaal  voor die onderwijsinstellingen is er HR2day. Gebaseerd op de meest moderne internettechnologie, zodat je daadwerkelijk vernieuwt.

Dus geen extra (portaal) lagen om Employee Self Service mogelijk te maken. En ook geen aparte (niet geïntegreerde) modules voor strategisch HR management. Maar gewoon alles online, real time en integraal. Dat heeft als grote voordeel dat je van iedere medewerker op elk gewenst moment alle gegevens inzichtelijk hebt, of het nu salariswijzigingen, beoordelingen, verzuimmeldingen, of gevolgde opleidingen zijn

HR2day is ook ideale personeelsadministratie voor onderwijs en scholen

Test test

Inzicht en controle

Je wilt in control zijn. Dit betekent snel en accuraat inzicht in de financiële stand van zaken, juiste uitbetaling van salarissen en juiste toepassing van wet- en regelgeving.

HR2day geeft directeuren en management het inzicht via informatie en rapportages (denk aan bekwaamheidsdossiers, functiemix, scholingsvragen, poortwachterdossier) die nodig zijn om in controle te kunnen zijn. Ook het goed en snel in kunnen schatten welke personeelskosten je gaat maken is in het onderwijs cruciaal. En de actuele kosten daarmee vergelijken zodat je tijdig kunt bijsturen. HR2day ondersteunt dat financieel proces flexibel en razendsnel.

Verlagen van de administratieve lasten

Je wilt de administratieve lasten voor de organisatie zo laag mogelijk houden; dat betekent mutaties ‘laag in de organisatie’ leggen en optimaal gebruik maken van de mogelijkheden tot digitalisering. Door zijn gebruiksvriendelijke schermen en werkstromen van HR2day voer je samen met je directeuren en medewerkers de administratie. Zonder gedoe.

Als je toch geholpen wil worden bieden we samen met onze partner Merces de zogenoemde geholpen zelfbediening aan. Je doet zelf wat je zelf kunt en wilt, en daar waar je expertmatig geholpen wilt worden, ondersteunen wij je.

Maak kennis met HR2day.

Verlagen administratieve kosten voor accountants

Waarom Fontys voor HR2day kiest

“Onze HR en salarissystemen waren groot, log en behoorlijk verouderd. We vereisten een moderne oplossing die ons in staat zou stellen mee te bewegen met nieuwe ontwikkelingen. Met de introductie van HR2day kregen we een directe administratieve lastenvermindering op onze HR-afdeling. Daardoor kunnen we nu  meer toegevoegde waarde  bieden. En met de Self-service mogelijkheden kunnen we onze medewerkers betrekken bij hun eigen HR-processen.”

– Anja Klomps,
Directeur P&O van Fontys Hogescholen.
Lees hier het hele succesverhaal >>

Waarom Luzac voor HR2day kiest

“We eisten een overal toegankelijke oplossing waarmee we al onze HR-processen kunnen digitaliseren, waardoor zowel het hele HR-dossier, de loonstrook en alle HR-transacties met behulp van workflows worden ondersteund. HR2day kwam als beste uit ons onderzoek omdat HR2day alle HR-functies in één geïntegreerd systeem biedt en puur cloud is. Bovendien heeft HR2day veel ervaring in het onderwijs.”

– Bart Stomphorst,
Algemeen Directeur, Luzac
Lees hier het hele succesverhaal >>

professionaliseren hr bij luzac

Waarom Stichting OOG Veghel voor HR2day kiest

“Wij wilden een systeem dat paste bij onze sturingsfilosofie (integrale verantwoordelijkheid bij directeuren). Ook wilden we een systeem dat inzicht, informatie en rapportages geeft (denk aan bekwaamheidsdossiers, functiemix, scholingsvragen, poortwachterdossier). En dan met zo min mogelijk ‘administratieve last’ voor de organisatie; dat betekent mutaties ‘laag in de organisatie’ leggen, optimaal gebruik maken van de mogelijkheden tot digitalisering.”

– Sandra Beuving,
College van Bestuur
Lees hier het hele succesverhaal >>