Zeer prettige samenwerking en unieke projectaanpak

Onze oplossing voor Hogeschool Inholland
 
Vervangen met een positieve businesscase
Derk Riesthuis, Project manager ICT, vertelt dat het contract met de huidige leverancier afliep. ‘Er moest een aanbesteding uitgeschreven worden. De primaire doelstellingen waren het vervangen van de huidige HR- en salarisomgeving en een positieve businesscase met een korte terugverdientijd. Een kwaliteitsimpuls/verbeterslag was de secundaire doelstelling.’

Het allerbelangrijkste dat volgens Derk is gerealiseerd met HR2day is dat het gebruik van de HR-functionaliteit substantieel is gestegen mede omdat nu alle HR-informatie op één plek is te raadplegen. Andere voordelen zijn:
– Van 6 oplossingen naar één gebruiksvriendelijke oplossing voor HR en salaris in de cloud;
– Steeds maar één klik nodig om de medewerker gegevens te raadplegen;
Één overzicht voor de HR-populatie;
– Alles op één pagina voor de medewerker en de manager.

 
Positieve reactie
‘Wij vonden de samenwerking met HR2day zeer prettig. HR2day toonde zich zeer flexibel en dacht met ons mee.

Naast de salarisverwerking, die in januari in één keer goed binnen budget en tijd is opgeleverd, is ook selfservice in gebruik genomen in HR2day. Processen zijn geoptimaliseerd en ingericht in aansluiting op de standaardoplossingen in HR2day. De nadruk heeft vooral gelegen op het vervangen van de selfservice processen die Inholland ook in het oude systeem al beschikbaar had. Een voordeel van HR2day ten opzichte van de oude oplossing is dat Inholland hierdoor nu in staat is om zelf ESS- en MSS-processen in te richten en te onderhouden. Hiermee is naast een kostenbesparing ook een efficiencyslag gemaakt. De processen zullen nu nog verder verbeterd worden.’
 
 

HR2day brochure

Weten wat HR2day voor jouw
organisatie en HR kan
betekenen?