Automatiseer je HR-processen in slechts enkele klikken

Met de mogelijkheden van workflow, taken en signalen van HR2day kun je je HR- processen eenvoudig automatiseren. Zo ondersteunen we medewerkers, managers en professionals in hun rol binnen diverse HR-processen. Zoals het aanvragen van ouderschapsverlof, die na verschillende goedkeuringen, volledig automatisch wordt verwerkt in de salarisadministratie. Of de deelname in het bedrijfsfietsplan, de aanvraag van bedrijfsmiddelen, het aanvragen, goedkeuren en verwerken van overplaatsingen, werktijduitbreidingen of de stappen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

De workflow-mogelijkheden van HR2day zijn volledig geïntegreerd, dus alle rollen hebben de juiste autorisaties en volgen de ingerichte organisatiestructuur. Zo weet je zeker dat je blijft voldoen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Vergeet belangrijke taken nooit meer

De workflow taken en signalen van HR2day zorgen er voor dat je nooit meer iets vergeet. Je kunt automatische e-mailmeldingen, taken en signalen laten aanmaken voor belangrijke gebeurtenissen,

zoals belangrijke taken in de verzuimbegeleiding (Poortwachter) of bij de indiensttreding van een nieuwe medewerker. Je kunt de medewerker en zijn leidinggevende herinneren aan afspraken in het kader van de beoordelingscyclus, de naderende vervaldata van bevoegdheden signaleren, en nog veel meer. Natuurlijk worden ook alle belangrijke data in het kader van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid tijdig gesignaleerd.

Creëer zelf je eigen workflow, taken en signalen

Gebruik de standaard workflows van HR2day of creëer je eigen workflows die de voortgang van een indiensttreding bespoedigen, slimme aanbevelingen doen voor persoonlijke ontwikkeling naar aanleiding van een beoordeling of handmatige taken automatiseren. Denk daarbij aan het automatisch opstellen van complexe arbeidsovereenkomsten, verschillende goedkeuringen op functiewijzigingen of signalen inzake het bereiken van bepaalde data, zoals bijvoorbeeld een verjaardag of huwelijk. Met de intuïtieve geïntegreerde workflow-editor kun je de standaard workflows helemaal naar je eigen behoefte aanpassen of zelfs hele nieuwe maken.

ontwerp workflow

Vereenvoudig het goedkeuringsproces, zodat kritieke processen niet vertragen

Automatiseer het goedkeuringsproces bij zowel eenvoudige als complexe zakelijke aanvragen, waaronder goedkeuring voor reis- en onkostendeclaraties, performance reviews of bijvoorbeeld opleidingsaanvragen. Taken en signalen zijn op de dashboards van het Employee Interaction Center of Manager Interaction Center direct zichtbaar en kunnen direct afgehandeld worden. Omdat de workflow van HR2day een volledig geïntegreerde oplossing is, heb je altijd direct online inzicht in de voortgang van alle lopende processen. Op al je devices. Zo zorgen workflow, taken en signalen ervoor dat kritieke processen niet worden vertraagd.

Patricia van der Steen

Processen moeten steeds strakker ingericht worden en daar kan HR2day ons in ondersteunen. Denk aan de ESS en MSS processen, het indienstproces en nog veel meer workflows die het werk van HR, managers en medewerkers veel makkelijker maken. Lees hoe VPRO gebruik maakt van workflows van HR2day.

Patricia van der SteenVPRO