Download whitepaper

HR Verlofregelingen

Goede verlofregelingen zijn van groot belang bij het creëren van een goede werk-privé balans. De kwaliteit van het werk van de werknemers gaat met grote stappen vooruit als arbeid en zorg goed gecombineerd kunnen worden. Daarom is het belangrijk dat jouw werknemers op de hoogte zijn van verlofregelingen. In dit whitepaper lees je over verschillende verlofregelingen en hoe je jouw werknemers kunt informeren.

whitepaper verlof

Dit lees je over HR Verlofregelingen

Het belang van verlof

Verlof kan opgenomen worden in verschillende noodsituaties, bijvoorbeeld wanneer er tijdelijk extra zorg nodig is voor partner, kind of ouder. De verlofregelingen zorgen voor minder stress bij je werknemers en zorgt voor een prettige balans in het werk- en privéleven.

 De belangrijkste verlofregelingen

Verschillende situaties vragen om passende verlofregelingen. Lees in dit whitepaper over het kort- en langdurig zorgverlof, het ouderschapsverlof en het calamiteitenverlof. Wat zijn de verschillen, welk verlof past in welke situatie en wat zijn de spelregels?

 Maatwerk in verlofregelingen

Investeren in je werknemers kan de vertrouwensband versterken. Dit kun je doen door te overwegen in sommige gevallen ruimer om te gaan met verlofregelingen. Denk bijvoorbeeld aan onbetaald verlof. Maatwerk kan de sleutel zijn tot succes.

HR Verlofregelingen aanvragen

HR2day maakt het makkelijker voor je werknemers om verlof aan te vragen met het hr-softwaresysteem. Door de digitalisering hebben werknemers zelf zicht op de aanvragen, zijn ze beter op de hoogte van de duur ervan en ervaren ze een gevoel van autonomie. Lees in dit whitepaper meer over het digitaal aanvragen van verlof en de voordelen.

verlofregelingen aanvragen

Wat zijn de belangrijkste verlofregelingen?

Lees het in dit whitepaper!

whitepaper verlof