Whitepaper: HR2day en de AVG

Vanaf 25 mei 2018 is in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht gegaan en geldt in de gehele Europese Unie dezelfde privacywetgeving General Data Protection Regulation (GDPR). De verordening is gericht op een betere bescherming van persoonsgegevens en staat boven de landelijke wetgeving.

Het doel van de verordening is de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Daarbij krijgen natuurlijke personen een aantal rechten waar jij wanneer je persoonsgegevens verzamelt aan moet kunnen voldoen.

De belangrijkste rechten waar je aan moet kunnen voldoen zijn:

Recht op informatie
Je moet inzage kunnen geven welke gegevens en met welk doel je ze registreert (dataregister)

Recht op inzage
Je moet personen die daarom vragen inzage kunnen geven in de geregistreerde gegevens

Recht op correctie en verwijdering
De geregistreerde gegevens moeten kunnen worden aangepast of zelfs verwijderd als de persoon in kwestie daarom vraagt

Mogelijkheid om een klacht in te dienen
Je moet een meldingsprocedure hebben, waar mensen een klacht kunnen indienen als gegevens onterecht worden vastgelegd of openbaar worden gemaakt.

Omdat je als klant van HR2day persoonsgegevens vastlegt van medewerkers (en mogelijk ook van externen), leggen we in deze whitepaper uit welke gevolgen de AVG met name heeft en hoe we samen kunnen zorgen dat je aan de AVG voldoet.

HR2day brochure

Weten wat HR2day voor jouw
organisatie en HR kan
betekenen?