Download whitepaper

HR uitdagingen in de bouw

Wat zijn de grootste De grootste digitale HR-uitdagingen in de bouw, infra en techniek? Welke elementen spelen een grote rol bij het opzetten van digitale HR? Een aantal trends stellen HRM-afdelingen binnen de bouw, infra en technieksector voor grote uitdagingen. De sector heeft te maken met een hoog aantal fusies en overnames, een grote vraag naar personeel en zelfstandig werk dat een vlucht neemt. Hoe is digitale HR tegen deze uitdagingen opgewassen? Je leest het in dit whitepaper.

HR uitdagingen in de bouw header

De uitdagingen voor HR in de bouw

Overzicht behouden

Om echter goed overzicht te houden over de inzet van medewerkers, moeten personeelsgegevens correct en up-to-date zijn en liefst overal toegankelijk binnen een centrale HR-basisadministratie.

Groot aantal vacatures

Er bestaat een recordaantal vacatures in de bouwsector. Dat maakt het essentieel om personeel efficiënt in te zetten, ook omdat organisaties in de bouw, infra en techniek gebonden zijn aan strakke deadlines.

Administratie van zelfstandigen

In de bouw werken in vergelijking met andere sectoren relatief veel zelfstandigen. Daarom is goed overzicht nodig over de inzet van deze groep, ook binnen de HR-basisadministratie.

Hoe ga je om met de HR uitdagingen in de bouw?

De vele HR uitdagingen die binnen de bouw, infra- en technieksector spelen, kunnen verzacht worden door een slimme inrichting van het ict-landschap. Door bovendien slim gebruik te maken van aanwezige stuurinformatie, kunnen bedrijven bijtijds anticiperen op toekomstige trends in de opbouw van het personeelsbestand. Dat maakt een goede aansluiting van het hrm-systeemlandschap op de praktijk essentieel voor de wendbaarheid, innovatiekracht en het duurzame succes van elke organisatie binnen de bouw, infra- en technieksector. In dit whitepaper lees je meer over hoe je deze tools kunt toepassen.

Hoe ga je om met de HR uitdagingen in de bouw?
Sjoerd Hoogervorst

Sjoerd Hoogervorst over deze uitdagingen

Sjoerd Hoogervorst werd in 2012 senior HR-consultant bij Croonwolter&dros, één van de negentien ondernemingen die samen TBI vormen. In 2015 maakte hij de overstap naar een functie als HR Business Improvement Manager binnen heel TBI. Hij is daar verantwoordelijk voor een goede aansluiting van het HR-systeemlandschap op de praktijk, met aandacht voor alle facetten binnen het in-, door- en uitstroom proces. In dit whitepaper lees je hoe hij omgaat met de uitdagingen die HR in de bouw biedt.

Wat zijn de uitdagingen én oplossingen voor HR in de bouw- infra- en technieksector?
Lees het in dit whitepaper!

HR uitdagingen in de bouw header