Vier manieren om voor betrokken medewerkers te zorgen

Het is absoluut geen hogere wiskunde: medewerkers die zich betrokken voelen bij hun bedrijf en collega’s, hebben een positieve uitwerking op het bedrijf als geheel. Maar ondanks dat de voordelen overduidelijk zijn, is er nog altijd een groot aantal bedrijven dat niet adequaat inzet op het vergroten van de medewerkersbetrokkenheid.
Vind in het Nederlandse bedrijfsleven maar eens een medewerker zonder smartphone. Dat zal niet meevallen: vier op de vijf mensen heeft een smartphone op zak, en meer dan de helft van die mensen gebruikt deze om hun sociale media bij te houden. De moderne medewerker is eraan gewend altijd en overal connected te zijn. Hij of zij weet op ieder moment van de dag hoe het met vrienden aan de andere kant van de wereld gaat, maar als er op kantoor één kamer verderop een geweldig succes door een collega wordt geboekt, blijft dat vaak onopgemerkt. Dat is zonde, en onnodig. Want die onwetendheid is gemakkelijk te verhelpen.

1) Zorg dat medewerkers weten wat er van ze wordt verwacht

Medewerkers die gelukkig zijn in hun werk, hebben de energie bij te dragen aan de doelen van een bedrijf. Dit lijkt een inkoppertje, maar ik noem het omdat ik in nog veel te veel bedrijven zie waar blijkt dat op de werkvloer niet duidelijk is wat die bedrijfsdoelen dan zijn – laat staan dat duidelijk is wat medewerkers persoonlijk kunnen bijdragen aan die doelstellingen. Op het moment dat medewerkers voorzien worden van feedback in relatie tot de bedrijfsdoelstellingen, zullen zij die concrete bijdrage aan de resultaten van een bedrijf ook veel gemakkelijker kunnen leveren. Een bedrijf moet medewerkers het gevoel geven dat ze invloed hebben en ertoe doen. Medewerkers die zich in een veilige omgeving weten waarin naar ze wordt geluisterd, zijn veel productiever.

2) Zorg dat medewerkers weten wat de klant wil

Om klanten goed van dienst te kunnen zijn, is het belangrijk om te weten wat de klant wil. Niet alle medewerkers hebben op dagelijkse basis contact met de klant, maar dat is ook niet nodig, zolang medewerkers die over de relatie gaan er maar in slagen de wens van de klant inzichtelijk te maken voor collega’s op andere afdelingen en met andere taken. Zo lang medewerkers zien dat ze voor de klant werken en weten welk vraagstuk of probleem ze met hun dagelijkse werkzaamheden helpen oplossen, zullen ze ook meer betrokken raken. Juist het betrekken van anderen, kan leiden tot nieuwe ideeën en inzichten en tot verrassende resultaten.

3) Zorg dat medewerkers willen blijven

Eén van de allergrootste misverstanden over medewerkers die een bedrijf verlaten voor een nieuwe baan, is dat ze dat doen voor het geld. Ongetwijfeld is er een klein percentage van het totaal dat puur om die reden van werkgever wisselt, maar de meerderheid verlaat een organisatie niet om financiële redenen: die doet dat vanwege het gebrek aan (doorgroei)mogelijkheden. Zorg dat op zijn minst duidelijk is welke mogelijkheden er voor de individuele medewerker zijn; nog beter is het om een concreet groeipad uit te stippelen.

4) Zorg voor een inzichtelijk HR-systeem dat verbindt

Veel organisaties werken nog met een HR-oplossing die bedoeld is voor het vastleggen van transacties, zoals het salaris inzien, of het indienen van verlofaanvragen. Die HR-oplossing is daarom ook alleen maar daarop ingericht. Natuurlijk zijn die transacties evengoed belangrijk en moeten ze goed geregeld worden, maar je creëert er geen verbondenheid mee. Pas als bedrijven ook kunnen regelen dat voor elke medewerker met een paar klikken inzichtelijk wordt wat hij of zij én zijn of haar collega’s bijdragen aan een organisatie, zal er veel sneller een gevoel van verbondenheid met het bedrijf en elkaar ontstaan. Relevante informatie die overal beschikbaar is, leidt tot betrokken medewerkers. Dat zorgt voor een toename van de toegevoegde waarde van een organisatie.

HR2day brochure

Weten wat HR2day voor jouw
organisatie en HR kan
betekenen?