Verlagen administratieve kosten voor accountants

Training basiskennis belonen met HR2day

Speciaal voor onze klanten heeft kennispartner 2XPlain Vakinformatie een eendaagse training ontwikkeld.

HR2day neemt je veel werk uit handen, zodat je je met belangrijker zaken kunt bezighouden. Over sommige zaken die met beloning te maken hebben blijf je echter toch degene die de knopen moet doorhakken. In HR2day kun je veel keuzes maken die direct of indirect effect hebben op het salarisproces. Het is daarom van groot belang om enige kennis te hebben van salarisadministratie en bijbehorende processen. Uiteindelijk zorgt de combinatie van je kennis en HR2day voor een succesvolle verwerking van uw personeels- en salarisadministratie en een efficiënte aanwending van je personeelsbudget.

Doelgroep
Deze eendaagse is geschikt voor

  • medewerkers die te maken hebben met salarisadministratie, -afspraken en –betaling;
  • medewerkers die niet op de afdeling salarisadministratie werken, maar wel enige kennis van arbeidrechtelijke, fiscale en sociale zaken moeten hebben.

Vooropleiding

Voor deze studiedag is geen specifieke vooropleiding vereist. Betrokkenheid bij het vakgebied of werken met HR2day voor (een deel van) de salarisverwerking  is gewenst.

Programma Training basiskennis belonen met HR2day

  • De dienstbetrekking
  • Gegevens werknemer vastleggen
  • Loonadministratie
  • Loon, vergoedingen en verstrekkingen
  • Loonheffingen
  • De loonberekening, loonkostenberekening en loonjournaal
  • Aangifte Loonheffingen

Duur

Eén dag, van 9.30 uur tot 16.30 uur.

Data, deelnamekosten en aanmelden

Datum Locatie Niet-Abonnee HR2dayprijs
25-09-2014 Utrecht Regardz  € 448,00  € 400,00 Direct inschrijven

De dagen zijn altijd inclusief consumpties, lunch en documentatie en een gratis parkeerkaart of treinkaartje 1e klas (retour) en exclusief Btw (voor onze klanten in de sectoren onderwijs, zorg en welzijn kent 2Xplain een speciale BTW-regeling). Je kunt je hier aanmelden. Kies bij relatiekorting eMerus.

Vervolgstudies

Afhankelijk van uw doelstellingen en hoeveel tijd je besteedt aan de personeels- en salarisadministratie kun je daarna nog vele jaren doorstuderen. Vervolgstudies zijn Basiskennis Loonadministratie, Praktijkdiploma Loonadministratie, Vakopleiding PayRoll services, Compensation & Benefit Consultant, HBO Associate Degree Payroll Professional.