Tips voor Offboarding

Het thema Onboarding is in veel organisaties ondertussen wel geland. Ondanks dat het vaak nog een onderbelicht thema is zijn veel HR professionals overtuigd van het nut en de toegevoegde waarde van een goed onboarding programma om werknemers snel te laten landen binnen je organisatie en het administratieve proces kwalitatief goed af te handelen.

Offboarding daarentegen is een thema was veel minder vaak op de agenda staat maar minstens zo belangrijk is. Onder offboarding verstaan we het proces dat start op het moment dat bekend wordt dat de werknemer de organisatie gaat verlaten. Het proces loopt, afhankelijk van het proces, tot aan de laatste werkdag of tot ver daarna.

Als je werknemers een fantastisch afscheid geeft met een offboarding programma dan is dat fijn voor de werknemer maar jouw organisatie plukt daar ook de vruchten van.

Werkgeversmerk

Door werknemers op een prettige manier te laten vertrekken creëer je merkambassadeurs. Vertrekkende werknemers dragen dit uit binnen hun netwerk of nieuwe organisatie. Op deze manier dragen zij bij aan het verbeteren van je werkgeversmerk en leiden potentieel talent naar jouw organisatie. Daarnaast zorgt het ervoor dat de deur open blijft staan voor de boemerang medewerkers die in de toekomst willen terugkeren naar je organisatie met de besparing op wervings- en opleidingskosten.

Meten is weten

Het offboarding proces is het ideale moment om informatie op te halen. Dit kan door middel van een exitgesprek met de manager en/of HR. Dit geeft waardevolle informatie over de beweegredenen van werknemers om te vertrekken waarmee je als HR kan sturen om de talenten binnen te houden of juist aan te trekken. Zorg dat je het exitgesprek tijdig plant zodat de werknemer ook tijd heeft om dit goed voor te bereiden.

Naast het exitgesprek worden ook enquêtes ingezet om informatie op te halen. Het voordeel hiervan is dat vertrekkende werknemers open, anoniem en laagdrempelig informatie kunnen delen over de beweegredenen om te vertrekken. Door de juiste korte vragen te stellen en scores te koppelen meet je ook bij grote populaties eenvoudig wat er speelt en wat werknemer beweegt om te vertrekken. Denk daarbij aan vragen rondom thema’s als.

  • Ontwikkeling
  • Werkdruk
  • Samenwerking Team
  • Samenwerking Manager
  • Balans privé & werk
  • Cultuur

De uitkomsten van een enquête vertalen zich naar dashboards die jou als HR manager of leidinggevende inzicht geven om proactief te sturen.

Behoud kennis 

Niets zo vervelend als die ene ervaren werknemer de organisatie verlaat en alle kennis verloren gaat. Zorg dus dat je in je offboarding programma het delen van kennis en overdracht opneemt. Dit kan eigenlijk net als in het onboarding programma met een buddy die de laatste periode structureel sessies plant om alle taken, kennis en lopende activiteiten samen met de vertrekkende werknemer te waarborgen.

Een feestje

Naast alle administratieve en analytische informatie en voordelen is het natuurlijk vooral van belang om de vertrekkende werknemer een fantastisch afscheid te geven en te bedanken voor de inzet en samenwerking. Betrek de leidinggevende en directie hier in om werknemers een onvergetelijk afscheid te bezorgen met bloemen, taart, afscheidsborrel en bedankjes.

Het is geen doei of dag maar tot ziens met een glimlach 😉

Klik hier om meer leren over de mogelijkheden van HR2day rondom het betrekken van werknemers?

HR2day Brochure

Weten wat HR2day voor jouw
organisatie en HR kan
betekenen?