Berichten

whitepaper HR2day Control Framework

Whitepaper HR2day Control Framework

Welk systeem je ook gebruikt en op welke wijze je dat ook gebruikt: je voelt altijd de behoefte om in meerdere of mindere mate vast te kunnen stellen of de medewerkers die met het systeem werken, of het systeem zelf, doen wat ze moeten doen. Dan is het handig om een raamwerk te hebben waarin je zelf kunt kiezen welke controles je uit wilt voeren en welke niet. En op welke wijze je deze controles kunt uitvoeren. Daar is het Control Framework voor bedoeld.

Deze Whitepaper is vooral bedoeld voor klanten en gebruikers van HR2day. Achtereenvolgens worden de volgende onderwerpen beschreven:

  • Wat zijn de doelstelling van het Control Framework?
  • Welk type maatregelen zijn er?
  • Welke controlemaatregelen zijn binnen HR2day allemaal mogelijk?
  • Welke standaardrapporten bevat HR2day en bij welke controle maatregel kunnen ze ondersteuning bieden?

Download hier de whitepaper HR2day Control Framework.