Berichten

HR en recruitment

Salesforce voor HR & Recruitment: vandaag al klaar voor morgen

Tijdens de Salesforce World Tour op 14 april in Amsterdam organiseerden Connexys en HR2day een lunchsessie over de mogelijkheden van Salesforce voor HR en recruitment. Hoe kunnen HR-oplossingen op het Salesforce platform je helpen bij de inrichting van de HR-organisatie van morgen was de centrale vraag.

HR: gisteren, vandaag en morgen
Uit onderzoek blijkt dat 92% van alle HR-verantwoordelijken denkt dat HR in de toekomst een steeds belangrijker rol gaat spelen. Zij zien de doelen van de HR-organisatie duidelijk in lijn met de doelen van de organisatie als geheel, zie ook ons blog: Grootste uitdaging HR: toekomstbestendig maken van de organisatie. De primaire focus van HR ligt dan ook op de ontwikkeling van de organisatie- en de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers. Helaas blijkt uit dat zelfde onderzoek dat de HR-afdeling nog vooral bezig is met allerlei administratieve zaken; HR is eigenlijk het duizend-dingen-doekje van de directie. Zie ook ons blog Agenda van HR wordt bepaald door de waan van de dag.

Empowerment van managers en medewerkers kan daarbij een cruciale rol spelen, maar de introductie van ESS en MSS hulpmiddelen blijven nog sterk achter bij de mogelijkheden. Excel blijkt nog vaak het meest gebruikte HR-tool.

Bij het recruitment proces zie je dezelfde trend. Aan de ene kant vervagen de grenzen tussen vast en flexibel personeel, waardoor recruitment meer en meer verschuift naar resource management. Aan de andere kant zie je dat recruitment steeds meer op marketing gaat lijken. De recruiter wordt marketeer!

Salesforce voor HR en Recruitment
HR2day en Connexys hebben beiden een standaard applicatie voor HR-, Salaris- & Recruitmentprocessen ontwikkeld op basis van het Salesforce platform. Deze keuze biedt niet alleen grote voordelen voor hen als leverancier maar biedt ook grote voordelen voor organisaties die kiezen voor deze standaard oplossing. De belangrijkste voordelen die dit platform hen biedt zijn:
• Veilig, beschikbaar en betrouwbaar platform
• Ecosysteem van standaard beschikbare applicaties
• Mogelijkheid om eigen applicaties te ontwikkelen en toe te voegen
• Gedeelde mogelijkheden voor identity management en data uitwisseling

De belangrijkste tip om meer van de mogelijkheden van het platform uit te nutten is dan ook: maak een schets van je belangrijkste processen en begin simpel.

Best Practices:
Deze tip kwam ook uit de best practices van zowel TBI, Interface en Exact naar voren. Vooral door het goed in kaart brengen van je huidige processen en de verbetermogelijkheden die je daar vindt kan je daadwerkelijk verbeteringen doorvoeren. Probeer daarbij een stapsgewijze aanpak te volgen, waarbij je alle belanghebbenden betrekt.

Meer informatie?
Benieuwd hoe je met Connexys en HR2day je HR en recruitment klaar maakt voor de toekomst? Neem dan contact met ons op.
Wil je de sheets zien en een foto-impressie? Ga naar https://www.hr2day.com/salesforce-voor-hr-en-recruitment/