Berichten

HR in de cloud? Nog (te) veel formulieren

Zit uw HR-systeem al in de cloud? Deze en nog veel meer vragen hebben wij gesteld aan 600 (middel)grote organisaties in Nederland in een veelheid aan sectoren: bouw, industrie, transport, (groot)handel, logistiek en dienstverlening.

Meer dan 50% heeft HR in de cloud, maar HR is voor medewerkers vaak nog een stroom formulieren
Uit het onderzoek blijkt dat meer dan 50% van de HR-managers één of meerdere HR-cloud applicaties heeft. Maar nog geen twintig procent van de HR-afdelingen biedt online selfservice faciliteiten voor het afhandelen van processen en het opvragen van informatie. In plaats van Management en Employee Self Services te bieden, produceren ze formulieren. Veel organisaties die hun HR-landschap typeren als ‘bedoeld voor de medewerker/manager’, bieden gek genoeg op dit moment ook geen ESS en MSS tools.

Blog 4 p15

 

Maar cloud betekent wel sneller rapporteren
Organisaties die aangeven dat ze hun applicaties typeren als ‘gemakkelijk om mee te werken’ melden ook vaak dat ze ad-hoc rapportages grotendeels zelf of zonder hulp van een ICT-consultant kunnen produceren. Verder hebben organisaties die hun landschap typeren met ‘cloud’ relatief sneller ad-hoc rapportages beschikbaar: direct of binnen een dag. Opvallend is dat al veel organisaties met cloud oplossingen werken. Het is echter de vraag of deze cloud software voor HR geïntegreerd is. Er blijkt immers veel gebruik gemaakt te worden van afzonderlijke ‘best-of-breed’ toepassingen.

Benieuwd naar alle uitkomsten uit ons onderzoek? Je kunt het hier downloaden.

Interesse in een HR-systeem in de cloud waarmee je medewerkers en managers wel de benodigde digitale hulpmiddelen in handen geeft? Neem dan contact met ons op via www.hr2day.com.

Versnippering HR-landschap leidt tot minder wendbaarheid

Wat is de relatie tussen het aantal en soort HR-applicaties en welke gevolgen heeft dat voor de wendbaarheid van uw organisatie? Deze en nog veel meer vragen hebben wij gesteld aan 600 (middel)grote organisaties in Nederland in een veelheid aan sectoren: bouw, industrie, transport, (groot)handel, logistiek en dienstverlening.

Veel applicaties voor operationele processen
HR-managers willen de focus leggen op het ontwikkelen van de organisatie en de medewerkers. Ook willen ze de tevredenheid van managers en medewerkers verhogen door ze meer te betrekken bij de uitvoering van processen. Automatisering maakt dat mogelijk, maar daarvan wordt maar weinig gebruik van gemaakt. HR-afdelingen hebben vooral operationele software voor administratieve processen rond de in-, door- en uitstroom van medewerkers.

Opvallend is ook de lage score voor applicaties voor performancemanagement en talentmanagement (respectievelijk 19% en 15%). Gegeven de doelen van HR zou je verwachten dat dergelijke applicaties meer zouden worden ingezet. Daardoor kunnen immers key performance-indicatoren makkelijker worden vertaald naar dashboards voor de boardroom.

p12 landscape

Afbeelding 1: Welke HR-processen worden ondersteund door applicaties?

Veel eilandautomatisering bij HR
Slechts een kwart van de organisaties heeft één integraal HR-systeem (zie afbeelding 2). Dat ondersteunt doorgaans de salarisverwerking, verlofregistratie en het verzuimmanagement (zie afbeelding 1). Bij twee derde is meestal ook het personeelsdossier digitaal beschikbaar. Een kleiner deel heeft daarnaast gereedschap voor rapportage en analyse. En maar twintig procent heeft faciliteiten voor declareren, werving & selectie, plannen en begroten.

Ruim 40% van de respondenten werkt met 2 of 3 applicaties en meer dan dertig procent zelfs met 4, 5 of nog meer (zie afbeelding 2). Dat is natuurlijk niet handig om integraal zicht te krijgen op HR-zaken. Gegevens uit verschillende applicaties laten zich vaak niet zomaar combineren omdat ze in verschillende formaten zijn opgeslagen. Daardoor zijn geen verbanden te leggen en voorspellingen te doen. Bovendien kunnen verzamelde gegevens snel verouderen, waardoor ‘verschillende versies van de waarheid’ ontstaan.

p13 landscape

Afbeelding 2: Aantal verschillende applicaties voor HR-processen

Hoe meer applicaties, hoe minder wendbaarheid
Organisaties die veel applicaties in gebruik hebben kunnen hun systemen en processen niet snel aanpassen (zie afbeelding 3). Dat blijkt uit de correlatie tussen het aantal applicaties en de benodigde tijd voor het doorvoeren van nieuwe wet- en regelgeving. Wat projecten rondom wetswijzigingen betreft is het grootste deel van de organisaties langer dan een maand bezig met het doorvoeren daarvan in de onderliggende systemen en processen.

Kanttekening is dat het inpassen van voorschriften sterk kan verschillen. De WKR is een project voor HR maar evengoed voor de financieel directeur omdat de financiële administratie een belangrijke rol speelt in de verwerking en controle op onkostenvergoedingen.

p14 landscape

Afbeelding 3: Snelheid van aanpassen wijzigingen in systemen en processen

Het helpt als de IT-architectuur flexibel is en software via de cloud kan de doorlooptijd voor een verandering enorm verkorten. Een leverancier van een SaaS oplossing kan bijvoorbeeld de aanpassing bij een wetswijziging in één keer aan alle gebruikers ter beschikking stellen.

 

Benieuwd naar alle uitkomsten uit ons onderzoek? Je kunt het hier downloaden.

 

HR2day genomineerd voor Deloitte Technology Fast50

Hiermee heeft HR2day bewezen jaar op jaar een fantastische groei te kunnen laten zien.

De Deloitte Technology Fast50 is een jaarlijks terugkerende verkiezing van de vijftig snelst groeiende technologiebedrijven in Nederland. Vrijdag 9 oktober wordt de uiteindelijke ranking feestelijk bekendgemaakt in Groningen.

Andy Verstellle, directeur van HR2day: “Wij zijn trots dat we genomineerd zijn voor de Deloitte Technology Fast50. Deze nominatie is wederom erkenning voor onze activiteiten de laatste jaren. Vorig jaar waren we al de op negen na snelst groeiende FD Gazelle. Deze nominatie bevestigt dat we op de juiste weg zitten.”

Droom voor ogen
“Toen we HR2day begonnen hadden we een droom voor ogen. Zou het niet mooi zijn als er een HR-systeem bestond waar iedereen, manager, medewerker en professional, lekker mee zou kunnen werken. Dat zaken uit handen neemt, aansluit op de dagelijkse werkzaamheden en altijd en overal toegankelijk is. Dat alle HR-processen ondersteunt, met een service desk die altijd helpt, zonder gedoe. Uit die droom is HR2day ontstaan. Het is fantastisch om te zien dat die droom veel klanten trekt, waardoor wij zo hard kunnen groeien.

Over Deloitte Technology Fast50
De Deloitte Technology Fast50 is een jaarlijks terugkerende verkiezing van de vijftig snelst groeiende technologiebedrijven in Nederland. De selectie vindt plaats op basis van de percentuele omzetgroei over de afgelopen vier jaar (2011 – 2014).  De deelnemers kunnen afkomstig zijn uit de publieke en private sector en omvatten alle technologiesegmenten.Meer over deze ranglijst lees je op de site van Deloitte Fast50. Op vrijdag 9 oktober wordt de officiële ranking bekend.

Wil je meer informatie over HR2day? Neem contact met ons op.