Berichten

HR2day Nighthawk uitgebracht

Het eerste weekend van december brachten we HR2day Nighthawk uit. We zetten de belangrijkste verbeteringen even op een rij:

HR2day goes Lightning, deel 2
Stap voor stap zetten we heel HR2day over naar onze nieuwe gebruikersinterface: Lightning.

HR2day App
In de HR2day App is nu ook het Manager Interaction Center (MIC) beschikbaar. Voor het gemak hebben we twee belangrijke functies gemaakt: Mijn Acties, waar de manager alle taken en goedkeuringen vindt en Mijn Team, waar zijn of haar medewerkers getoond worden. Ook is er een zoekfunctie zodat je snel een medewerker kunt zoeken.

Employee Interaction Center en Manager Interaction Center
In het Management Interaction bieden we extra keuzes. Zo kun je nu ook reeds afgesloten verzuimmeldingen oproepen. Handig als iemand zich ziekmeldt en je nog even terug wilt kijken omdat hij kortgeleden ook al ziek was, of als je een vervanging wilt invoeren. Bij het zoeken naar een medewerker vind je nu ook de ex-medewerkers terug. Handig als je iemand die inmiddels uit dienst is weer in dienst wilt nemen.

Als de verlofaanvraag van een medewerker wordt goedgekeurd en deze medewerker heeft de HR2day App geïnstalleerd, ontvangt deze medewerker voortaan een notificatie op zijn mobiel. De medewerker kan zelf in de App instellen of hij notificaties wil ontvangen.

Performance Management 
We hebben diverse verbeteringen doorgevoerd in onze nieuwe performance management module. Waaronder een apart tabblad Performance Management (overzichtspagina) toegevoegd. Daarin zie je in een oogopslag alle reviews.

Kwalificaties/ Lerarenregister
We hebben een nieuw gegeven bij de medewerker geïntroduceerd: Kwalificaties. Hiermee kan je op gestructureerde wijze kwalificaties van medewerkers vastleggen, zodat je kunt rapporteren aan externe instanties (bijvoorbeeld lerarenregister) of zelf wilt bewaken of medewerkers een bepaalde taak kunnen of mogen uitvoeren. Dit object is een aanvulling op de bestaande objecten voor Opleidingen en Competenties.

Overige functionaliteiten
Naast deze belangrijke uitbreidingen bevat HR2day Nighthawk natuurlijk ook diverse andere verbeteringen en verzoeken van klanten voor bepaalde functionaliteit. Daarnaast zijn de standaard beschikbare webservice koppelingen uitgebreid, waaronder een webservice waardoor externe systemen het e-mailadres en het telefoonnummer van  de medewerker kunnen aanpassen.

Benieuwd naar alle mogelijkheden van HR2day Nighthawk?
Neem contact met ons op.

HR2day goes Lighting met Meerkat

Onze nieuwe gebruikersinterface Lightning is de meest opvallende verbetering in HR2day Meerkat. Eind september 2017 brachten we onze nieuwste release uit: HR2day Meerkat. Naast deze nieuwe gebruikersinterface bevat HR2day Meerkat nog veel meer gave functionaliteit.

HR2day goes Lightning!

Gebaseerd op de moderne inzichten op het gebied van schermlayout en navigatie hebben we een groot aantal schermen flink onder handen genomen, met als ontwerpuitgangspunten Duidelijkheid, Efficiëntie, Consistentie, Schoonheid. Zo zie je altijd in een oogopslag alle relevante informatie.

HR2day App
In de HR2day App is nu ook het Manager Interaction Center (MIC) beschikbaar. Hier heeft de manager direct toegang tot zijn openstaande taken en goedkeuringen, en kan deze direct afhandelen. Ook kan je zoeken naar medewerkers en medewerkerdetails bekijken.

Performance Review (Beoordelingen)

Deze module heeft een metamorfose ondergaan. Omdat de term “Beoordeling” bij veel organisaties niet de lading dekt hebben we deze gewijzigd in “Review”. Wil je een eigen term hanteren, dan kun je die zelf instellen. Daarnaast is de gebruikersvriendelijkheid enorm toegenomen, wat de acceptatie bij managers en medewerkers natuurlijk ten goede komt.

Portfolio

Met HR2day Portfolio houden medewerkers hun kennis, ervaringen en interesses bij en kunnen zij collega’s vinden voor opvolging, projecten of activiteiten. In het portfolio kunnen formele/gestructureerde gegevens staan zoals opleidingen, die de medewerker direct kan synchroniseren uit zijn dossier in HR2day. Maar ook niet formele informatie zoals interesses en hobby’s die hij met de collega’s wil delen.

Rapportage & Analyse

Aan de R&A module hebben we veel Analyses toegevoegd zodat je nog beter de ontwikkeling van de loonkosten kunt volgen. Zo zie je in een oogopslag of je loonkosten in de pas lopen met je begroting.

Benieuwd naar alle mogelijkheden van HR2day Meerkat: Neem contact met ons op.

De medewerker centraal met HR2day Lion

Succesvolle organisaties stellen de medewerker centraal. Onze nieuwste release HR2day Lion bevat veel functionaliteit waarmee je de medewerker nog beter kunt ondersteunen.

Digitale handtekening
Het elektronisch (laten) ondertekenen gaat sneller dan ooit. Niet meer printen, ondertekenen en scannen van je documenten, maar direct digitaal laten ondertekenen en opslaan in het medewerkerdossier van HR2day. Geen probleem als medewerkers of sollicitanten geen printer hebben. Met onze handtekeningenmodule geef je ze de mogelijkheid altijd en overal te ondertekenen. Meer lees je hier.

Portfolio
Medewerkers kunnen hun eigen portfolio vastleggen. Hierin leggen ze opleidingen, vaardigheden, ervaringen, interesses en dergelijke vast. Medewerkers of managers kunnen dan medewerkers zoeken die aan bepaalde criteria voldoen, bijvoorbeeld voor opvolging, projectbemensing of gewoon een themasessie of sportevenement.

Opleidingen
Een workshop is iets anders dan een cursus, en die verschilt weer van een schoolopleiding. Daarom introduceert HR2day nu de opleidingstypen. Daarin bepaal je welke velden je bij ieder type opleiding wilt vastleggen en hoe de goedkeuring dient te verlopen. Zo kan de medewerker een eerder gevolgde opleiding gewoon vastleggen zonder goedkeuringsproces en voor een nieuwe cursus goedkeuring vragen bij de manager.

Natuurlijk kun je ook redenen, certificaatnummers en de bijbehorende documenten toevoegen.

Benefits
Medewerkers zien in één overzichtelijk scherm de opgebouwde saldi voor een à la carte of keuzebudget en de verlofsaldi. Bovendien kunnen ze direct keuzes doorgeven, zoals het omzetten van het keuzebudget in verlof of het inzetten voor vakbondscontributie. Ook de lopende en historische keuzes worden op het scherm weergegeven.

Benieuwd naar alle mogelijkheden van HR2day Lion? Neem contact met ons op.