Berichten

Infographic aanzegtermijn https://www.hr2day.com/wp-content/uploads/2015/03/infographic-aanzegtermijn-AV.pdf

Denk aan de aanzegtermijn in tijdelijke contracten

Eén van de maatregelen in de wet werk en zekerheid die vanaf 1 januari geldt is de aanzegtermijn van een maand bij tijdelijke contracten. Je bent als werkgever verplicht uiterlijk een maand voordat het contract afloopt schriftelijk te laten weten dat het eindigt of dat je een verlenging geeft. Ook al staat er in het contract al dat de overeenkomst van rechtswege eindigt op een bepaalde datum, dan nog moet je uiterlijk een maand voor de einddatum aangeven dat het eindigt. Maar wat gebeurt er als je niet voldoet aan de ‘aanzegverplichting’? Bijvoorbeeld omdat je het bent vergeten? Dan kan dat een boete betekenen. In de bijgaande infographic zetten we alles op een rij.

Hoe het zou moeten
Een tijdelijk contract van 6 maanden of langer moet je volgens de nieuwe regels minimaal één maand voor de einddatum opzeggen. Mondeling meedelen is niet voldoende, het moet schriftelijk gebeuren. Doe je dat meer dan een maand voor de einddatum dan eindigt het contract en is er geen aanzegboete. Overigens, als je een verlenging afspreekt moet je dat ook duidelijk vooraf mededelen. Schriftelijk dus en ook de voorwaarden van de verlenging. Dan is er een nieuwe overeenkomst. Als je dat niet doet en de medewerker komt om te werken op de eerste dag van de verlenging dan gelden de voorwaarden van het bestaande contract en ben je een aanzegboete verschuldigd (zie de infographic). In de praktijk is het in deze situatie overigens niet erg waarschijnlijk dat de werknemer de aanzegvergoeding van je vraagt.

In HR2day kun je makkelijk bijhouden wanneer tijdelijke contracten aflopen en een signalering maken voor de aanzegtermijn. Met behulp van de standaard documenten functionaliteit is een aanzegbrief snel gemaakt.

De aanzegtermijn vergeten
Vergeet je aan te zeggen, dan kan de medewerker aanspraak maken op een schadevergoeding (de aanzegboete). Een contract loopt sowieso van rechtswege af op de genoemde datum in het arbeidscontract. De aanzegtermijn staat daar los van.
Dus geef je de medewerker de schriftelijke opzegging te laat, korter dan een maand voor de einddatum, dan loopt het contract af op de einddatum maar ben je een aanzegboete verschuldigd aan de medewerker. Vergeet je helemaal de aanzegging voor de einddatum te doen dan zijn er twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat de medewerker niet meer komt werken. Het contract is dan geëindigd maar je bent de medewerker wel een aanzegboete verschuldigd. De tweede mogelijkheid is dat de medewerker gewoon blijft werken na de einddatum van het contract. Omdat je niet schriftelijk hebt aangezegd is er, ondanks het aflopen van het contract, een nieuw contract ingegaan tegen dezelfde duur en voorwaarden én je bent een aanzegboete verschuldigd.

Hoe hoog is de boete?
De basis voor de boete of vergoeding is het op dat moment geldende bruto uurloon vermenigvuldigd met de arbeidsduur per maand die je bent overeengekomen. Dat is het maandbedrag. Andere looncomponenten, zoals een bonus, hoef je er niet in mee te nemen.

Als het aantal uren niet vast staat (min/max contract of wisselende arbeidsduur) dan wordt  het gemiddelde van de 12 maanden die vooraf gingen aan de einddatum van het contract als loon berekend. In het geval van stukloon of provisie dan wordt ook dat gerekend tot het loon. (Dat wordt berekend door het stukloon of de provisie van de 12 maanden voorafgaand aan het einde van de overeenkomst te delen door 12.) Wanneer je wel hebt aangezegd maar te laat (dus korter dan 4 weken voor einddatum van het contract) dan is de boete een deel van het maandbedrag, naar rato van het aantal weken dat te laat is aangezegd.
Lees ook de informatie van de Rijksoverheid hierover.

 

Infographic aanzegtermijn

Eén van de maatregelen In de wet Werk en Zekerheid is de aanzegtermijn bij tijdelijke contracten. In de bijgaande infographic zetten we alles op een rij.