Qualiant

Sturen op onderwijskwaliteit met Qualiant en HR2day

Dirk Jan Timmer van Qualiant en Andy Verstelle van HR2day hebben vandaag een strategische samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De afgelopen periode stond in het teken om de koppelingen te realiseren tussen HR2day van HR2day en de management dashboards van Qualiant. Deze koppeling wordt de komende maand volledig afgerond. Met het ondertekenen van de overeenkomst geven beide partijen aan dat de samenwerking veel potentie heeft voor de Onderwijsmarkt.

QUALIANT is er voor scholen en besturen in het Primair en Voortgezet Onderwijs. QUALIANT biedt een uitgekiend platform in de Cloud, ontwikkeld met behulp van de nieuwste technieken, met daarin alle componenten voor een effectieve bedrijfsvoering. Hierdoor ontstaat er ruimte om geld te besteden aan waar het allemaal om draait: kwalitatief goed onderwijs. Door een perfecte mix tussen moderne software en de nieuwste technologie leggen we alle gewenste koppelingen. En dat op één geïntegreerd platform voor administratie & informatie dat alle domeinen  (Leerling, Financieel en Personeel) omvat en ontsluit.

HR2day is een geïntegreerd HR en salarissysteem in de cloud. Of het nu de ondersteuning van de Wet Poortwachter betreft, of een integraal beoordelingsmechanisme (inclusief competenties), of het aanvragen en goedkeuren van verlof; HR2day bevat  alle noodzakelijke gegevens en de daarbij behorende HR-processen. HR2day is voorzien van een online geïntegreerde salarismotor waardoor je direct alle salarissen berekent en alle afdrachten kunt doen. Je hebt nooit meer verschillen tussen het personeelsdossier en de salarisadministratie, omdat alles op één plek is vastgelegd. HR2day is ontwikkeld op het leidende cloudplatform van Salesforce.com.

Dirk Jan Timmer over de samenwerking met eMerus:

“Een belangrijk onderdeel binnen het QUALIANT platform is de oplossing voor de Personeels- en Salarisadministratie. QUALIANT stelt hoge eisen aan haar platform en dus ook aan haar strategische partners. Eisen op het gebied van techniek en efficiency en bewezen kennis en ervaring binnen het Onderwijs.

HR2day van eMerus heeft de afgelopen jaren bewezen aan al deze criteria te kunnen voldoen en dat in een 100% Cloud omgeving. HR2day ziet ook de toegevoegde waarde van integrale informatievoorziening. Zij ondersteunen ons Ultimview dashboard daarbij volledig. Scholen en besturen worden hiermee kwalitatief en real time geïnformeerd”

 Andy Verstelle over de samenwerking met Qualiant:

“HRM ontzorgen door het bieden van flexibiliteit en gemak. Dat is waar het volgens ons, niet alleen in de sector onderwijs, om draait. Het professionaliseren van je leerkrachten door het bieden van inzicht. Zodat je meer grip hebt op cijfers en kwaliteit. Daarbij is transparante informatievoorziening van essentieel belang.

Transparante informatievoorziening is wat wij zien bij Qualiant. Qualiant is het eerste platform dat alle administratieve processen voor een onderwijsinstelling geïntegreerd in de cloud aanbiedt. Qualiant ondersteunt, waar nodig, met ervaren adviseurs en consultants en biedt daarmee een 100% schaalbare oplossing voor schoolbesturen en haar scholen.

Allemaal belangrijke eigenschappen waar wij ons ook prettig bij voelen. Door de samenwerking met Qualiant bieden wij meerwaarde aan onze gezamenlijke klanten”.

Ondertekenen overeenkomst Qualiant