Privacy Verklaring

Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen in onze rol als Verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wil je weten hoe HR2day omgaat met (persoons)gegevens in haar rol als dienstverlener voor klanten? Bekijk dan de pagina Beveiliging

Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we van je verzamelen, bijvoorbeeld als je deze website bezoekt. We gebruiken deze gegevens uitsluitend in overeenstemming met de in deze Privacy Verklaring omschreven doeleinden en zullen alles in het werk stellen deze verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Verzamelde gegevens

Als je contact met ons opneemt wordt je in sommige gevallen gevraagd persoonsgegevens te verstrekken. Deze persoonsgegevens gebruiken we voor de volgende doeleinden:

Het informeren over producten en diensten van HR2day

Het informeren over activiteiten en aanbiedingen van HR2day

Het analyseren van gegevens om informatie en aanbiedingen van HR2day zoveel mogelijk af te stemmen op je interesses

Bewaartermijn

De bewaartermijn van je persoonsgegevens hangt af van de aard van de gegevens. Daarbij nemen wij de wettelijke termijnen in acht. Je persoonsgegevens worden hoe dan ook niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Cookies

Zie hiervoor onze cookie verklaring.

Kennisnemen en verbeteren van je gegevens

Als je wilt weten welke gegevens we van je hebben vastgelegd of als je deze wilt wijzigen of verwijderen kun je contact met ons opnemen.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina. Het is daarom raadzaam regelmatig deze privacy verklaring te raadplegen.

Vragen en feedback

Als je vragen hebt over deze privacy verklaring of ons privacybeleid kun je contact met ons opnemen.