Het Friesland College verzorgt middelbaar beroepsonderwijs (mbo) in Leeuwarden en Heerenveen en volwasseneneducatie in de gehele provincie Friesland. Ruim 13.000 cursisten volgen jaarlijks een opleiding waarvan 10.000 een middelbare beroepsopleiding. Er werken ruim 1.000 medewerkers.

Dietske Bouma, directeur Onderwijs, Personeel & Innovatie, vertelt over de belangrijke doorbraak op het gebied van digitaliseren. “Ontwikkelingen in de maatschappij, maar zeker ook bij Friesland College als werkgever vereisen moderne oplossingen die het Friesland College in staat stelt mee te bewegen met de ontwikkelingen. Dat betekent dat we medewerkers meer willen betrekken bij hun eigen HR-processen en meer toegevoegde waarde willen bieden bij hun doorgroei en ontwikkeling. Daarvoor was het noodzakelijk dat we onze sterk verouderde HRM- en salarisoplossing vervingen door een moderne gebruiksvriendelijke applicatie: HR2day.

Hierdoor kan het Friesland College veel beter inspelen op die veranderende eisen. Maar dat betekent een omslag in onze manier van werken. Enerzijds op onze administratie. Omdat we met HR2day nu een geïntegreerde online applicatie hebben, maakt dit samenwerken tussen afdelingen efficiënter. Daardoor kunnen we veel sneller inspelen op bepaalde zaken.

Anderzijds willen we bepaalde handelingen bij onze medewerkers en leidinggevenden gaan neerleggen. Dus in plaats van het invullen van formulieren en die opsturen naar de centrale administratie, willen we dat medewerkers en leidinggevende direct hun aanvragen in HR2day invoeren. Hierdoor kan de administratie niet alleen sneller, maar ook zorgvuldiger worden afgehandeld. Het was dan ook een belangrijke stap in dat proces dat we per 1 januari 2014 HR2day hebben geïntroduceerd. Alle medewerkers krijgen nu hun loonstrook digitaal. Ook wordt het verzuimmanagement per 1 januari jl. met een (nieuwe) verzuimmodule beter ondersteund.

Leidinggevenden hebben nu online toegang tot hun taken in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter en ook onze arbo-arts kan eenvoudig bij de voor hem noodzakelijke verzuimgegevens. Hierdoor hebben we beter en sneller inzicht in onze gegevens zodat we veel pro-actiever kunnen handelen. Momenteel worden de volgende HR-processen (bv. reiskosten declaraties)  die nu veel tijd en aandacht vergen en waarbij digitalisering zowel voor medewerkers als voor de administratie veel voordelen bieden, ingericht. Digitalisering is zeker geen doel op zich, maar het stelt het Friesland College beter in staat in te spelen op de veranderende eisen.

Het Friesland College is klaar voor de toekomst.”

Maak zelf kennis met HR2day