Qualiant

QUALIANT is er voor scholen en besturen in het Primair en Voortgezet Onderwijs. QUALIANT biedt een uitgekiend platform in de Cloud, ontwikkeld met behulp van de nieuwste technieken, met daarin alle componenten voor een effectieve bedrijfsvoering.

Christian Tijs, directeur van QUALIANT: “In de filosofie van QUALIANT vraagt kwalitatief onderwijs om een effectieve bedrijfsvoering. Effectieve bedrijfsvoering ademt Lean ingerichte processen, met grip op opbrengst & resultaat bijgestaan door een robuust uitgevoerde planning & control cyclus.

Daarbij is de informatiebehoefte van onze opdrachtgevers het startpunt van de inrichting van de administratie. We richten dan de optimale bedrijfsvoering in door workflow sturing waardoor iedereen direct beschikt over alle relevante informatie. Dat is efficiënt en daarmee kostenbesparend en ontstaat er ruimte om geld te besteden aan waar het allemaal om draait: Kwalitatief Onderwijs.

Door een perfecte mix tussen moderne software en de nieuwste technologie leggen we alle gewenste koppelingen. En dat op één geïntegreerd platform voor administratie & informatie dat alle domeinen  (Leerling, Financieel en Personeel) omvat en ontsluit.

Een belangrijk onderdeel binnen het QUALIANT platform is de oplossing voor de Personeels- en Salarisadministratie. QUALIANT stelt hoge eisen aan haar platform en dus ook aan haar strategische partners. Eisen op het gebied van techniek en efficiency en bewezen kennis en ervaring binnen het Onderwijs.

Een effectieve bedrijfsvoering bereiken we o.a. door de mutaties aan de bron te laten vastleggen. Voor een Personeels- en Salarissysteem betekent dit dus dat er uitgebreide ESS en MSS functionaliteiten aanwezig moeten zijn. Het systeem dient altijd beschikbaar te zijn en gemakkelijk in gebruik.

HR2day van eMerus heeft de afgelopen jaren bewezen aan al deze criteria te kunnen voldoen en dat in een 100% Cloud omgeving. HR2day ziet ook de toegevoegde waarde van integrale informatievoorziening. Zij ondersteunen ons Ultimview dashboard daarbij volledig. Scholen en besturen worden hiermee kwalitatief en real time geïnformeerd.

Daardoor kunnen we in de combinatie van QUALIANT en HR2day strategisch sturen op onderwijskwaliteit met een effectieve bedrijfsvoering. En daar worden onze klanten weer effectiever van. En dat is waar het allemaal om draait.”

Maak zelf kennis met HR2day

Qualiant proces