Performance management cyclus op maat

De HR performance management cyclus (het beoordelingsproces) is bij iedere organisatie anders. Daarom kun je in HR2day je eigen individuele beoordelingsproces inrichten en met workflow ondersteunen. Je systeem moet toch je werkproces ondersteunen in plaats van andersom? Zo bepaal je onder andere in HR2day zelf welke fases jouw beoordelingscyclus kent, welke beoordelingscriteria je hanteert en hoe vaak je met een medewerker in gesprek gaat. Vanzelfsprekend kun je meerdere beoordelingscycli tegelijk uitvoeren. Vaak worden de nieuwe jaarplannen al gemaakt terwijl de formele eindbeoordeling nog moet gebeuren.

Omdat je met HR2day zelf je eigen beoordelingsproces vorm geeft, ondersteun je je proces maximaal. Door het beoordelingsproces af te stemmen op je functiehuis, stuur je op de ontwikkeling van de voor de specifieke functies vereiste competenties. Hoe je deze competenties ontwikkelt, leg je in de module ‘Competentiemanagement’ in HR2day vast. Bijvoorbeeld door het volgen van een opleiding, training, coaching of door specifieke praktijkervaring.

Beoordelen in je personeelsadministratie

Procesondersteuning voor iedereen

Met HR2day ondersteun je alle betrokkenen bij de afhandeling van loopbaan-, functionerings- en evaluatiegesprekken. Iedere medewerker heeft via zijn Employee Interaction Center direct toegang tot zijn actuele beoordelingsactiviteiten. De manager heeft het totaal overzicht van alle uit te voeren activiteiten en dossiers direct inzichtelijk op zijn Manager Interaction Center.

Manager en medewerker bereiden de gesprekken voor en leggen hun beeld en mogelijke aandachtspunten vast in HR2day. Daarbij kunnen ze kiezen of de ander hun voorbereiding mag zien of dat dit privé blijft.

Tijdens het gesprek bespreken manager en medewerker de doelstellingen voor de komende periode (doelstellingen- of plangesprek), de voortgang in een voortgangsgesprek (tussentijds voortgangsgesprek) of de realisatie en beoordeling van de afspraken aan het eind van een periode (functionerings- of evaluatiegesprek). De conclusies of afspraken worden direct vastgelegd in het digitale dossier. Ook kunnen mogelijke arbeidsvoorwaardelijke consequenties meteen worden verwerkt in de salarisadministratie. Hierdoor zijn alle gegevens direct integraal beschikbaar voor andere betrokkenen en ondersteunt de workflow van HR2day het performance management-proces voor iedereen.

Inzicht leidt tot ontwikkeling

Omdat HR2day een volledig geïntegreerde applicatie is zijn alle gegevens direct beschikbaar voor alle betrokkenen. Daardoor kan een leidinggevende direct zien welke competenties op zijn afdeling voldoende zijn ontwikkeld en welke nog niet. Daardoor kan hij direct inspelen een dreigende ontwikkelingsbehoefte en besluiten extra trainingen of begeleiding te organiseren. Met het zelfde gemak kun je deze informatie bedrijfsbreed inzetten als instrument voor het uitvoeren van een vlootschouw over de hele medewerker populatie. Omdat alle rapporten online-realtime zijn, kun je vanuit een vlootschouw rapport direct doorklikken naar de desbetreffende onderliggende dossiers van individuele medewerker. Zo kun je met performance management van HR2day maximaal (bij)sturen op de ontwikkeling van de medewerkers.

Performance Management - iPad

Ook de informatie omtrent de voortgang van de workflows in de performance management cyclus is direct inzichtelijk. Zo kun je direct zien welke manager zijn gesprekken wel heeft gepland, maar nog niet begonnen is met het vastleggen van de resultaten. Op die manier kun je ook gerichter sturen op de voortgang van de beoordelingscylcus. Dat vergroot de wendbaarheid van de organisatie en verlaagt de administratieve kosten.

Sandra Montagne

“HR2day bevalt ons goed. Performance management via ESS en MSS in HR2day is ideaal voor ons. Onze managers kunnen nu op een eenvoudige manier het beoordelingsproces online uitvoeren. Zowel voor onze HR-afdeling als voor de medewerkers is het prettig dat er op ieder moment real-time inzicht is in de status van een beoordeling.” Lees hoe Bindinc. gebruik maakt van performance management van HR2day.

Sandra MontagneBindinc
Cathalijne van Lammeren

“HR2day is het eerste pakket dat ik gezien heb dat werkelijk het hele HR proces ondersteunt en dat gebaseerd is op technische inzichten & mogelijkheden van nu.” Lees hoe Eurofiber gebruik maakt van Performance Management van HR2day.

Cathalijne van LammerenEurofiber