Breng systeem in de ontwikkeling van je medewerkers met Opleidingsmanagement

Met Opleidingsmanagement in HR2day leggen managers en medewerkers afspraken vast over de te volgen opleidingen door medewerkers: welke opleidingen gaat iemand wanneer volgen, hoeveel tijd mag een medewerker hieraan besteden, wat zijn de out of pocket kosten voor de opleiding en wie neemt welk deel voor zijn rekening (werkgever en/of medewerker). Deze afspraken vloeien voort uit loopbaangesprekken.  Ook kun je afspraken vastleggen over het terugbetalen van de opleidingskosten, bijvoorbeeld bij het beëindigen van het dienstverband. Al deze afspraken leg je in HR2day vast. Al deze informatie over individuele opleidingsafspraken kun je bedrijfsbreed rapporteren en met die rapportage heb je zo de input en voortgangsbewaking voor het bedrijfsopleidingsplan.

Een strak aanvraag- en goedkeuringsproces

Als de medewerker daadwerkelijk de opleiding gaat volgen start hij een workflow. Hij dient deze aanvraag digitaal in bij zijn manager. Dat kan heel eenvoudig op het Employee Interaction Center. De manager controleert in HR2day of de aanvraag in lijn is met de gemaakte afspraken in het individuele opleidingsplan en/of het bedrijfsopleidingsplan. Ook beoordeelt hij of de aanvraag past binnen de budgettaire kaders.

Nadat de manager via in zijn Manager Interaction Center de aanvraag goedgekeurd heeft, gaat de aanvraag door naar de HR-administratie. Die beoordeelt bij welk instituut de opleiding gevolgd gaat worden en verwerkt de aanvraag definitief. De opleiding kan dan bijvoorbeeld ingekocht worden. Zo kun je tijd, activiteiten en kosten beheersbaar maken met opleidingsmanagement in HR2day.

Sturen met gemak

Als de medewerker de opleiding heeft afgerond, legt de medewerker dit vast in zijn digitale HR-dossier. Daarbij kan hij eventuele certificaten of diploma’s digitaal aan het personeelsdossier toevoegen. Leidinggevenden kunnen real-time verschillende rapportages opvragen.  Er zijn rapporten op individueel, afdeling- en organisatie-niveau en zowel voor plan versus realisatie als voor budget versus realisatie. Zo kun je makkelijk sturen op inhoudelijke en financiële doelen.

De rapportages maken ook zichtbaar welke medewerkers welke vereiste opleidingen hebben voltooid, zowel per afdeling als voor de hele organisatie. Ook de door medewerkers verworven kwalificaties en bevoegdheden zijn zo snel inzichtelijk met Opleidingsmanagement. Op die manier kun je eenvoudig aantonen dat je voldoet aan je plannen, maar ook aan de wet- en regelgeving op het gebied van opleidingen, kwalificaties en bevoegdheden!

René Lems

“Voorheen stond de informatie over gevolgde opleidingen van onze medewerkers op verschillende plaatsen. Met HR2day is alles centraal en in één oogopslag inzichtelijk.” Lees hoe Fri-Jado gebruik maakt van Opleidingsmanagement in HR2day.

René LemsFri-Jado
Sandra Beuving

“Met de module Opleidingsmanagement kunnen we nog beter vastleggen wat onze medewerkers allemaal kunnen en willen. Daardoor kunnen we ons blijven ontwikkelen.” Lees hoe Stichting OOG gebruik maakt van Opleidingsmanagement van HR2day. 

Sandra BeuvingStichting Oog