crisisheffing en premiekorting

Nieuwe afspraken belastingplan 2014

D66, ChristenUnie en SGP maakten nieuwe begrotingsafspraken met het kabinet. Deze leiden tot een aantal wijzigingen in het belastingplan 2014. De precieze effecten worden in de loop van november bekend, maar de belangrijkste wijzigingen op het eerder bekend gemaakte belastingplan 2014 zijn:

  • Het tarief van de eerste belastingschijf wordt met 0,75% verlaagd.
  • De afbouw van de algemene heffingskorting in de vierde belastingschijf gaat niet door.
  • De maatregelen met betrekking tot Flexibel werk en Ontslag worden een half jaar eerder ingevoerd (al vanaf 1 juli 2014)