Verlagen administratieve kosten voor accountants

Wijzigingen op de loonstrook in 2015

Ook in 2015 veranderen er weer diverse regelingen, die tot vragen van medewerkers kunnen leiden als ze hun loonstrook ontvangen. De twee meest in het oog springende wijzigingen zijn:

  • belasting op vakantiegeld
  • pensioenpremie

56% belasting op vakantiegeld?

Begin 2015 zullen veel mensen bij het invullen van hun aangifte inkomstenbelasting te maken krijgen met een naheffing van gemiddeld zo’n €150. In 2014 introduceerde de Belastingdienst de werkbonus en de afbouw van de heffingskorting. Bij de berekening van de loonheffing over vakantiegeld, eindejaarstoeslag en overwerk werd hier geen rekening gehouden, waardoor er dus op jaarbasis vaak te veel korting werd verrekend.

In 2015 is dit wel in de tabel Bijzonder Beloningen verwerkt. Die kunnen nu oplopen tot 56%! Bij een hoogste belastingschijf van 52% zal dat vast vragen opleveren, omdat mensen minder overhouden van hun vakantiegeld. Maar het scheelt de medewerkers dus die naheffing het jaar erna!

Wijzigingen in pensioenpremie

Er is veel gewijzigd in de pensioenwetgeving. We zien dit in de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen. De grondslag voor fiscaal aftrekbare pensioenregelingen wordt gemaximeerd op €100.000. Wel kan onder voorwaarden een netto aanvullende regeling worden opgezet. Veel pensioenfondsen onderzoeken nog of ze dit zullen gaan aanbieden.

Ook zijn er wijzigingen in de opbouw (norm: in 40 dienstjaren 75% van het gemiddeld loon opbouwen) en de pensioenleeftijd. Hierdoor zullen pensioenfondsen de premies kunnen verlagen, of af kunnen zien van verhogingen.