Zo krijg je meer grip op verlof

Verlof is belangrijk voor een goede werk-privébalans bij jouw medewerkers. Als ze hun werk goed op hun privéleven kunnen afstemmen lopen ze minder risico op uitval wegens stress en leveren ze hogere kwaliteit werk. Dat is niet alleen goed voor de medewerker zelf, maar ook voor jou als werkgever. Maar hoe zorg je dat jij en je medewerkers meer grip hebben op verlof? Goede regelingen helpen hierbij.

Het belang van verlof

Wanneer een noodsituatie zich voordoet in de privésfeer van een medewerker, geeft verlof je de mogelijkheid om vrij te nemen. Het is hierbij van belang dat er correcte en volledige informatie beschikbaar is. Zo weet jouw medewerker wat de opties zijn tijdens de noodsituatie. 

Duidelijke verlofregelingen zijn hierbij belangrijk. Zorg dat je medewerker ze kent én gebruikt. Dat is niet alleen goed voor de medewerker zelf, maar ook voor jou als werkgever. Deze medewerkers lopen zo namelijk minder risico om uit te vallen vanwege stress. Daarbij komt dat de kwaliteit van het werk omhoog gaat als ze arbeid en zorg goed kunnen combineren.

Wat zijn de belangrijkste verlofregelingen?

  • Calamiteitenverlof

Bij deze vorm van verlof wordt de medewerker volledig doorbetaald. Het verlof is voor onvoorziene situaties die niet te plannen zijn, waardoor een medewerker direct van het werk weg moet. Denk bijvoorbeeld aan een kind dat plotseling ziek wordt en van de crèche of school moet worden gehaald.

  • Kortdurend zorgverlof

Het kortdurend zorgverlof is bedoeld voor noodzakelijke verzorging, vanwege ziekte van onder meer de partner of een nabij familielid van de medewerker. Het kortdurend zorgverlof is beperkt tot jaarlijks maximaal tweemaal de arbeidsduur per week.

  • Langdurend zorgverlof

De medewerker heeft recht op langdurend zorgverlof voor de noodzakelijke verzorging van een naaste die ziek of hulpbehoevend is, of de verzorging van een naaste die levensbedreigend ziek is. Aan langdurend zorgverlof zit een maximum, ondanks dat het niet doorbetaald wordt.

  • Ouderschapsverlof

Bij ouderschapsverlof heeft je medewerker de kans om tijdelijk minder te gaan werken om deels te gaan zorgen voor zijn of haar baby of jong kind. Het recht op ouderschapsverlof bedraagt in totaal 26 maal de arbeidsduur per week.

Kies voor maatwerk

Medewerkers kunnen zich beklemd voelen door de wens of noodzaak om werk met zorgtaken te combineren. Juist op zo’n moment is het goed om de situatie per individu te bekijken. Als je als werkgever investeert in je medewerker en diegene helpt op de momenten dat deze zich klem voelen zitten, pluk je daar later de vruchten van. 

Als een medewerker het belangrijk vindt om bij zijn kind of andere dierbare te blijven dat hij daarvoor onbetaald verlof opneemt, kun je overwegen hier wat soepeler mee om te gaan. Kennelijk heeft je medewerker dit ervoor over. 

Houd er ook rekening mee dat er zich altijd situaties kunnen voordoen die erg heftig zijn. Dan past het niet om als werkgever op je strepen te gaan staan. Kijk altijd wat je aan maatwerk kunt toepassen.

In onze whitepaper vind je nog meer tips om verlof op de juiste manier op te zetten. Download hem hieronder en ga goed geïnformeerd aan de slag!