“We kunnen ons mede door HR2day blijven ontwikkelen”

Sandra Beuving, College van Bestuur

Over SAAM Scholen

Saam Scholen

In Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad, Oss en Uden werken 29 scholen SAAM. Bij SAAM scholen staat samen ontdekken, maken en leren centraal. Iedere school geeft daar op zijn eigen wijze invulling aan. SAAM scholen zijn katholiek, openbaar of iets daartussen. Iedereen is welkom op Saam scholen.

Onze oplossing voor SAAM

Inbesteden om “in control” te zijn

Sandra Beuving, voorzitter van het College van Bestuur, is nauw betrokken bij de keuze en ingebruikname van HR2day. “Toen ik aantrad als CvB bleek mij al snel dat wij sterk afhankelijk waren van het administratiekantoor dat onze volledige administratie deed. We wilden ‘zelf in control’ zijn en de kwaliteit van de administratie verbeteren met een systeem dat past bij onze sturingsfilosofie: integrale verantwoordelijkheid bij directeuren. Het moest een systeem zijn met een goede informatievoorziening (denk aan bekwaamheidsdossiers, functiemix, scholingsvragen, het poortwachterdossier) met zo min mogelijk ‘administratieve last’ voor de organisatie en met optimaal gebruik van de mogelijkheden tot digitalisering. Na een zeer zorgvuldig selectieproces concludeerden we dat HR2day verreweg het beste paste bij onze sturingsfilosofie. Daarbij sprak ook de kwaliteit van de organisatie en de mensen ons enorm aan.”

Eerst wennen, daarna uitbouwen

“De eerste maanden hebben we bewust gebruikt om de administratieve processen goed in te regelen. De eerste keer zelf onze eigen salarissen betalen was best een spannend moment, maar alles verliep vlekkeloos. Toen zijn we begonnen het verzuimproces, inclusief alle stappen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, en het vervangingsproces. Door de directeuren allemaal een eigen profiel te geven en toegang tot al hun relevante gegevens met de rapporten module waren zij daardoor snel in control van hun eigen school. We hebben verschillende typen managers, zij die alles zelf uitzoeken, en de groep die onze hulp vraagt. Een van de krachten van HR2day is dat beide groepen goed kunnen worden ondersteund. Dat vergroot de acceptatie.”

We blijven ons ontwikkelen

“Wat ik heel positief vind, is te merken dat HR2day zich, net als onze leerkrachten en onze kinderen, continu blijft ontwikkelen. We benutten steeds meer van de mogelijkheden: zo hebben we net het Employee Interaction Center in gebruik genomen. De komende maanden hebben we een intern project op stapel staan om onze dossiers te digitaliseren en onder te brengen in HR2day. Ook de module opleidingsmanagement hebben we in gebruik genomen. Daardoor kunnen we nog beter vastleggen wat onze medewerkers allemaal kunnen en willen. Daardoor kunnen we ons blijven ontwikkelen.”

HR2day Brochure

Weten wat HR2day voor jouw
organisatie en HR kan
betekenen?