“HR2day heeft een prettige look & feel en werkt intuïtief. “

Lonneke Koelma, Hoofd Personeel en Organisatie van KRO-NCRV

Over KRO-NCRV

Meer HR-processen ondersteund bij KRO-NCRV

KRO-NCRV

De Vereniging KRO-NCRV is per 1 januari 2014 ontstaan bij de fusie van de omroepbedrijven van de Vereniging KRO en de Vereniging NCRV. KRO-NCRV is een innovatieve mediaorganisatie met circa 450 werknemers die vanuit een christelijke traditie een humane samenleving nastreeft, met gemeenschapszin, diversiteit en respect. Het omroepbedrijf verzorgt de programma’s voor KRO-NCRV, KRO, NCRV en RKK. KRO-NCRV staat voor kwaliteit door middel van programma’s die zich kenmerken door maatschappelijke betrokkenheid en de behoefte aan zingeving. Tijdens de zomer van 2014 heeft een werkgroep een uitgebreide inventarisatie van de eisen en wensen in kaart gebracht en is na een zorgvuldig selectietraject de keus op HR2day gevallen.

Onze oplossing voor KRO-NCRV

Meer efficiëntie en effectiviteit door realtime salarisverwerking

Lonneke Koelma, Hoofd Personeel en Organisatie van KRO-NCRV: “Wij werkten al jaren met dezelfde salarissoftware en merkten dat we steeds meer HR-gegevens in allerlei spreadsheets aan het registreren waren. Voor ons was dus direct duidelijk dat wij één geïntegreerd HR- en salarissysteem wilden, waarin we zowel onze salarisadministratie konden voeren alsmede onze belangrijkste HR-processen konden ondersteunen.
Al bij de eerste kennismaking met HR2day bleek dat een gebruiksvriendelijk en intuïtief systeem te zijn, waarmee we onze HR-processen goed kunnen ondersteunen. Tot onze verrassing bleek ook dat zelfs de efficiëntie en effectiviteit van de salarisadministratie wordt vergroot door de online realtime salarisverwerking. Dat betekent dat we de kwaliteit van de werk- en controleprocessen zelfs verder kunnen verbeteren.”

Prettige look & feel

“Door de uitgebreide mogelijkheden van Employee Self Service en Manager Self Service in HR2day kunnen we ook de vastlegging en verwerking van onze HR-gegevens veel beter ondersteunen. Dit geldt niet alleen voor de verlof– en verzuimprocessen, maar zeker ook voor debeoordelingsprocessen. De prettige look & feel van HR2day speelt daarbij zeker een rol. Wij hebben naast onze eigen medewerkers ook regelmatig freelancers die een rol spelen in onze organisatie. Die maken op onregelmatige basis gebruik van onze bedrijfssystemen. Dan is het belangrijk dat een systeem intuïtief werkt en zonder opleiding kan worden gebruikt.”

Beveiligingsmaatregelen en autorisatiemogelijkheden

“Vanzelfsprekend geven we daarbij uitgebreid aandacht aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens aan ons stelt, want doordat we met moderne technologie gaan werken, worden persoonsgegevens van medewerkers digitaal ontsloten. Daarom hebben we vooral ook goed onderzoek gedaan naar de beveiligingsmaatregelen en autorisatiemogelijkheden van HR2day. “

HR2day Brochure

Weten wat HR2day voor jouw
organisatie en HR kan
betekenen?