Klanttevredenheid

Klanttevredenheid HR2day voor derde keer zeer hoog

De afgelopen jaren leken onze onderzoeken naar klanttevredenheid wel op Noord Koreaanse verkiezingen. 100% tevreden of zeer tevreden. We waren dan ook heel benieuwd of we die hoge score konden vasthouden tijdens onze succesvolle en sterke groei. Meer klanten, dus meer eisen en wensen. Meer medewerkers, dus meer verschillen in persoonlijke stijlen. Blij en trots maken we dan ook de resultaten bekend van ons onderzoek eind 2013.

Onze klanten blijven (zeer) tevreden

Op het onderdeel Algemene Tevredenheid gaf maar liefst 52 % van de respondenten aan Zeer Tevreden te zijn, terwijl 46% aangaf Tevreden te zijn. Net als voorgaande jaren een prachtige score. Daar worden wij dan weer heel tevreden van.

Kwaliteit van service wederom enorm hoog

Ook dit jaar kreeg onze service organisatie de allerhoogste score. 63% Van de respondenten gaf aan Zeer Tevreden te zijn. Op alle onderdelen scoorden we hier heel erg hoog. Snelheid van reageren, duidelijke antwoorden, klantvriendelijk te woord staan en ter zake deskundig. En daarbij maakte het weinig uit of onze klanten te woord werden gestaan door hun eigen contactpersoon, belden met onze klantenservice of een mailtje stuurden.

Bijzonder tevreden over functionaliteit HR2day

Of het nu de Personeelsadministratie, de Salarisadministratie, het digitale dossier of de HR-modules Verlof, Verzuim of Beoordelen betreft: bijna alle respondenten zijn Tevreden of Zeer Tevreden (op ieder deel samen meer dan 95%). Ook de navigatie, werkstromen en rapporten scoren bijzonder goed.

HR2day overtreft de verwachtingen

HR2day werd vooral gekozen vanwege het gebruiksgemak, de functionaliteit en de prijs. Bijna 30% van alle betrokkenen bij de keuze voor HR2day gaf aan meer te hebben gekregen dan ze vooraf hadden verwacht. Ruim 70% kreeg wat ze had verwacht. De verwachtingen overtreffen, dat is wat ons drijft. We zijn blij dat onze klanten dat blijven waarderen.

HR2day wordt door 91% aanbevolen.

Bijna iedereen die we de vraag stelden zou HR2day aan een ander aanbevelen. 5 % Van de respondenten gaf aan nog te kort met HR2day te werken om een eerlijk antwoord in te kunnen vullen. Die vragen we het graag volgend jaar.

Tot slot

Toen we in 2010 eMerus HR Solutions begonnen hadden we onszelf een aantal doelen gesteld. De belangrijkste was dat we tevreden klanten wilden hebben, of eigenlijk “fans” in plaats van klanten. De resultaten van dit onderzoek tonen wederom aan dat we doen wat we beloven.

Klik op de button hieronder om het volledige klanttevredenheidsonderzoek te downloaden: