Quote
Quote

Op het moment dat je maatwerk vanuit HR levert, zie je dat mensen gaan groeien. En dat is wat je als HR wil faciliteren.

Elly de Lange

Directeur HR en Organisatieontwikkeling bij Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle

Elly de Lange

Elly de Lange ziet dat de ontwikkelingen binnen het onderwijs zich focussen op maatwerk. Persoonlijke aandacht zal in de nabije toekomst een belangrijke speerpunt zijn voor HR binnen het onderwijs.

Welke rol heeft HR binnen een onderwijsorganisatie?

“Ik vind het een taak van HR – zowel nu als in de toekomst – dat de medewerkers die voor de klas staan, goed zijn uitgerust om onderwijs te kunnen geven. Leraren zijn verantwoordelijk voor de invulling van het onderwijs. Wij moeten kijken wat ze nodig hebben en ze daarin faciliteren. HR als de motor die de organisatie in beweging houdt. We moeten het samen doen.”

Hoe ziet het onderwijs van morgen eruit en wat betekent dat voor de HR rol?

“De basis van onderwijs blijft altijd gelijk. Je wilt kinderen wat leren. Dat was honderd jaar geleden zo en dat zal in de toekomst ook zo zijn. Maar de manier waarop verandert. Het wordt veel meer op het kind gericht. Je kunt op heel veel manieren leren en elk kind leert anders. Het onderwijs wordt steeds meer maatwerk.”

“De focus op het individu zal de komende jaren alleen maar toenemen.”

Elly de Lange,
directeur HR en Organisatieontwikkeling bij Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle

De Lange trekt de parallel naar medewerkers: “En dat ga je ook doen met je medewerkers. En je directie. Pijlers die belangrijk zijn in een organisatie, die doe je op alle niveaus. Er moet één lijn zijn. Dat wat je van de leerling vraagt moet je ook van jezelf vragen. Dat is eigenlijk de kern van het verhaal.”

Talentontwikkeling stimuleren in het onderwijs

“Je talent ontwikkel je op je eigen manier. De mens komt steeds meer centraal te staan. De corona-situatie heeft dat ook blootgelegd. De een floreert van het organiseren van online onderwijs, de ander wordt er ongelukkig van. Maar de veranderingen gaan snel. Zeker op gebied van digitalisering en de benodigde flexibiliteit die dat vraagt. Maar: een tijd geleden konden we nog helemaal niet online lesgeven en nu kan het allemaal. Mensen kunnen zoveel meer dan ze denken.”

Hoe zit het met HR-systemen van de toekomst?

“Ik denk dat de grootste verandering in digitalisering zit. Ik vergelijk het met online bankieren: ik heb alles in één app en ik verwacht dat dit ook voor onderwijs en HR gemeengoed wordt. Zo krijgen medewerkers regie over hun eigen loopbaan.”

Wat wordt of blijft belangrijk voor HR binnen het onderwijs?

“Ik denk dat er een grote rol is weggelegd voor HR om ontmoetingen en verbindingen te faciliteren. Het hoeft niet groots te zijn.” De Lange oppert: “Zeg gerust: laten we een wandelingetje maken, dat is nog gezond ook! Vaak zie je dat mensen in hun oude gedrag vervallen. Daar ligt wel een opdracht voor als we uit deze situatie komen: we hebben nu de kans om het anders te doen, en die moeten we grijpen!”

Whitepaper HR in 2030
HR in 2030

Lees meer over de uitdagingen van HR in onze whitepaper HR in 2030. Hier in vertellen HR vakgenoten, naast Elly Lange, over de transformatie van werk in hun organisatie en de toekomst van HR, inclusief uitdagingen en kansen.

Was dit interview nuttig?

Delen mag!