Integratie

24/7 real time connected met de rest van de organisatie

Integratie Bij HR2day
Demo Aanvraag Fade Effect

HR2day als de spin in het web

HR staat nooit op zichzelf en is op allerlei vlakken verweven met de rest van de organisatie en de gebruikte applicaties. Het is cruciaal dat deze oplossingen binnen de organisatie real time met elkaar communiceren en om een efficiënte en veilige infrastructuur te realiseren.

HR2day biedt flexibiliteit wat past in zowel de huidige en toekomstige infrastructuur. Hierdoor ben je niet gebonden aan een starre en standaard ERP omgeving maar kun je als organisatie die omgeving zelf vorm geven met de best aansluitende oplossingen. Hierdoor kan HR2day meebewegen bij elke verandering die plaats zal vinden in de IT- & Beveiligingsinfrastructuur.

Doordat HR2day is ontwikkeld op het innovatieve Salesforce platform beschik je over moderne en schaalbare methodieken voor het uitwisselen van gegevens of het aanhaken van andere apps en applicaties.

Background Color Fade
Background Color Fade
Koppelingen Van HR2day

Standaardkoppelingen

Voor veel applicaties en instanties is een koppeling al standaard beschikbaar. Dit zijn koppelingen met applicaties en instanties waarmee HR & Payroll altijd verbonden is zoals Financieël (journaalpost & betaling), Belastingdienst, Arbodiensten en oplossingen voor Recruitment, Tijdregistratie en LMS waar HR2day veel mee samenwerkt.

API & Webservice koppeling

Voor gestructureerde gegevensuitwisseling met derden applicaties voor o.a. Tijdregistratie, Planning, BI & Data warehouses, LMS en Intranet kan er gebruik worden gemaakt van de krachtige API’s. De API’s bieden de mogelijkheid om op basis van de modernste technieken real time gegevens of zelfs metadata op te halen en uit te wisselen

Identity & Accessmanagement

HR staat niet op zichzelf en nieuwe werknemers krijgen toegang tot diverse systemen met bijbehorende accounts, mailboxen en rechten. Om dit efficiënt en foutloos af te handelen wordt er gebruik gemaakt van Identity & Accessmanagement (IAM) oplossingen. Door IAM te koppelen met HR2day kunnen de toegang en rechten voor nieuwe werknemers automatisch bepaald en toegekend worden.

Salesforce AppExchange

Het innovatieve Salesforce platform biedt AppExchange. AppExchange is de Salesforce Appstore met geïntegreerde tools voor allerlei afdelingen, sectoren en vakgebieden. Hiermee kun je naast HR2day je Salesforce omgeving verder uitbouwen en creëer je één omgeving tot al je online tools en applicaties. Naast de standaard apps biedt het platform ook de mogelijkheid om zelf te ontwikkelen en koppelen binnen de AppExchange.

HR2day IAM Koppeling

HR Open Standards

Om gegevens geautomatiseerd in te lezen in HR2day kan er gebruikt gemaakt worden van de HR Open Standards formaten (JSON of CSV). Dit biedt de mogelijkheid om vanuit een externe oplossing data in te lezen in HR2day welke wijzigingen op werknemerniveau creëren inclusief bijbehorende inhoudelijke controles.

Meer weten over HR2day?

Brochure Mockup