Industrie en productie: niet alleen een kwestie van baangarantie

In de branche van industrie en productie leeft er veel onzekerheid – een tekort aan goederen zorgt ook voor een tekort aan banen en opportunities voor medewerkers. Hierdoor is het verstandig om een flexibel HR systeem in te richten, die gemakkelijk is af te stellen op de situatie en wensen van je medewerkers. Belangrijk hierbij is om ook de loopbaangarantie in de industrie en productie in acht te nemen: een kansrijke loopbaan bieden, is naast de zekerheid van eenvaste baan, een goede trigger voor werknemers om bij jouw organisatie te blijven. 

De branche industrie en productie is afhankelijk van veel externe factoren. Op dit moment is er veel aan de hand in de wereld wat het verkrijgen van de juiste grondstoffen of goederen moeilijker maakt. Het werk in deze branche is daardoor onvoorspelbaar en grillig. Hoe zorg je er als HR medewerker voor dat jouw medewerkers tevreden blijven? 

Vitaliteit

Zorg voor een integrale aanpak om de vitaliteit van medewerkers te bevorderen. Doe dit door structureel faciliteiten en ondersteuning te bieden op het terrein van leefstijl en welzijn. Zoals doorontwikkelmogelijkheden en goede verlof- en verzuimregelingen. Zo houd je medewerkers fit, hoef je minder verzuimbegeleiding te verzorgen en blijven ze tevreden. Het is belangrijk om de randvoorwaarden op orde te hebben, zodat de grillen van het werk in industrie en productie niet zorgen voor leegloop. 

Baangarantie versus loopbaangarantie

Baangarantie blijft lastig binnen de industrie en productie, maar werknemers zijn altijd op zoek naar een bepaalde mate van zekerheid. Je kunt een deel van de onzekerheid wegnemen door de randvoorwaarden van het werken in je organisatie op orde te hebben, maar kunt ook de loopbaangarantie versterken door ze voldoende doorgroeimogeijkheden te bieden. Als er toekomst in een baan zit, zijn medewerkers in de industrie en productie eerder geneigd om te blijven. Stimuleer dus de opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden en bied deze actief aan. Laat medewerkers zich duurzaam ontwikkelen, dat is niet alleen goed voor de medewerker, maar ook voor jouw organisatie op de lange termijn! 

Flexibiliteit

Als HR afdeling moet je binnen de industrie en productie meebewegen – met de grilligheid van externe factoren, de aanwas van nieuw personeel en de blijvend veranderende vraag. Zorg dat jouw HR afdeling goed georganiseerd is en flexibel blijft in de werkzaamheden die er van gevraagd wordt. Ontzorg medewerkers en geef ze de touwtjes in handen met Employee Self Service mogelijkheden, en stimuleer de ontwikkeling door een portfolio op te stellen en de voortgang te bewaken. Maatwerk levert de juiste resultaten op, en hoewel dat een uitdaging is in de industrie en productie branche, zal het er naar streven zijn vruchten afwerpen. 

Wil je weten hoe HR2day jouw HR afdeling hierin kan ondersteunen?
Bekijk het in onze brochure! 

Industrie en Productie brochure

Lees meer in de brochure voor Industrie en Productie