S HR2day Serval

S HR2day Serval

Het weekend van 7 september brengen we HR2day Serval uit. De uitgebreide releasenotes publiceren we in de 2e helft van augustus.

Enkele nieuwe en verbeterde functionaliteiten in de release HR2day Serval zijn:

  • De plek waar de medewerker en de manager HR2day start, het EIC en het MIC, is nu ook in de lightning vormgeving.
  • Boek nu je verlof automatisch van het juiste potje af. En wil je Duurzame Inzetbaarheidsuren of Seniorendagen niet bij je vakantiesaldo optellen? Dit kan nu ook. Verder worden collectieve dagen automatisch toegevoegd bij indiensttreding.
  • Maak je eigen signaleringen op verzuim, zoals signalering op aantal keer ziek in een bepaalde periode of bij wijziging van verzuimpercentage. Geef je verzuimmeldingen door met onze UWV-koppeling. Registreer nu op een veilige manier je medewerkers met een vangnet-registratie.
  • Er is een uitbreiding op de workflow. Je kunt nu ook rollen in de medewerker- en arbeidsrelatieprocessen gebruiken.
  • Het overzicht van de verstuurde documenten met Signrequest is uitgebreid. Daarnaast kun je nu ook direct vanuit het overzicht een eenvoudige herinnering sturen naar de ondertekenaars.