HR2day goes Lighting met Meerkat

Onze nieuwe gebruikersinterface Lightning is de meest opvallende verbetering in HR2day Meerkat. Eind september 2017 brachten we onze nieuwste release uit: HR2day Meerkat. Naast deze nieuwe gebruikersinterface bevat HR2day Meerkat nog veel meer gave functionaliteit.

HR2day goes Lightning!

Gebaseerd op de moderne inzichten op het gebied van schermlayout en navigatie hebben we een groot aantal schermen flink onder handen genomen, met als ontwerpuitgangspunten Duidelijkheid, Efficiëntie, Consistentie, Schoonheid. Zo zie je altijd in een oogopslag alle relevante informatie.

HR2day App
In de HR2day App is nu ook het Manager Interaction Center (MIC) beschikbaar. Hier heeft de manager direct toegang tot zijn openstaande taken en goedkeuringen, en kan deze direct afhandelen. Ook kan je zoeken naar medewerkers en medewerkerdetails bekijken.

Performance Review (Beoordelingen)

Deze module heeft een metamorfose ondergaan. Omdat de term “Beoordeling” bij veel organisaties niet de lading dekt hebben we deze gewijzigd in “Review”. Wil je een eigen term hanteren, dan kun je die zelf instellen. Daarnaast is de gebruikersvriendelijkheid enorm toegenomen, wat de acceptatie bij managers en medewerkers natuurlijk ten goede komt.

Portfolio

Met HR2day Portfolio houden medewerkers hun kennis, ervaringen en interesses bij en kunnen zij collega’s vinden voor opvolging, projecten of activiteiten. In het portfolio kunnen formele/gestructureerde gegevens staan zoals opleidingen, die de medewerker direct kan synchroniseren uit zijn dossier in HR2day. Maar ook niet formele informatie zoals interesses en hobby’s die hij met de collega’s wil delen.

Rapportage & Analyse

Aan de R&A module hebben we veel Analyses toegevoegd zodat je nog beter de ontwikkeling van de loonkosten kunt volgen. Zo zie je in een oogopslag of je loonkosten in de pas lopen met je begroting.

Benieuwd naar alle mogelijkheden van HR2day Meerkat: Neem contact met ons op.