HR & Payroll

Personeelsadministratie

Leg alle relevante gegevens van je medewerkers op één centrale plek vast. Ondersteun de complete employee lifecycle.

Salarisadministratie

Salarisverwerking zonder zorgen en gedoe. Eén bronsysteem dus nooit meer dubbele invoer. Inclusief alle aangiftes en koppelingen met derden.

Verlofadministratie

Altijd en overal inzicht in de actuele vakantierechten. Wettelijk en bovenwettelijk.

Verzuimadministratie

Inzicht en grip op je verzuimproces, inclusief Wet Verbetering Poortwachter en koppeling Arbodienst

Digitaal Dossier

Alle documenten op één centrale plek bij elkaar. Voeg zelf documenten toe en bepaal wie wat mag zien.

Declareren

Krijg grip op je uitgaven. Met één klik goedkeuren en verwerken in de salarisadministratie.

Digitale handtekening

Genereer documenten, laat ze digitaal ondertekenen en direct opslaan in het personeelsdossier.

Koppel met derden

Een van de voordelen van de cloud. HR2day standaard webservices koppelvlak voor gegevensuitwisseling met derden.