Hoe zorg je voor effectieve verzuimbegeleiding?

Door verzuim van medewerkers kan de continu├»teit van je organisatie behoorlijk in de knel komen. Zeker nu er krapte op de arbeidsmarkt is, is het zaak te voorkomen dat medewerkers langdurig uitvallen. Daarvoor moet je als HR-professional op tijd in actie komen, het liefst nog voordat de medewerker zich ziek meldt. Melden ze zich toch ziek, dan is het zaak om tijdens het verzuim op het juiste moment de juiste stappen te zetten. 

Speciaal om deze uitdagingen binnen de HR aan te gaan, hebben we een whitepaper geschreven over verzuimbegeleiding. In deze blog geven we jou een klein voorproefje van onze verzuimbegeleiding whitepaper. Lees snel verder!

Verzuimbegeleiding: herken dreigend verzuim

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom een medewerker zich ziek meldt. In de privacywetgeving is bepaald dat de medewerker niet hoeft te vertellen waarom hij of zij ziek is, en jij mag er niet naar vragen. Belangrijk is dat een ziekmelding betekent dat iemand zich niet in staat acht om zijn werk te kunnen doen. Toch is dat niet altijd de werkelijke reden van het verzuim. Er kunnen achterliggende oorzaken zijn die maken dat de medewerker niet naar het werk kan komen. Lees in de whitepaper wat voor een signalen er zijn voor dreigend verzuim. 

Wetgevingen rondom verzuimbegeleiding

Verzuimoorzaken mag je als werkgever niet registreren. Dat staat in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. Die verbiedt het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, gegevens door de werkgever. Dat zijn gegevens die iets zeggen over de

gezondheid. Des te belangrijker is het om te investeren in een goede relatie met je medewerkers. Die vertellen dan als het goed is zelf wel wanneer ze zich niet goed voelen. Een open bedrijfscultuur is hiervoor een voorwaarde. Als je daarnaast zorgt dat de verzuimadministratie op orde is, helpt dat je om te anticiperen op toekomstig verzuim en om dit te voorkomen.

Checklist: verplichte stappen van de verzuimbegeleiding

De begeleiding van een zieke medewerker is omgeven door regels. Het is zaak dat je in dit traject alle stappen op het juiste moment neemt. Ook hierbij is een zorgvuldige en nauwkeurige verzuimadministratie de basis. Zonder de juiste gegevens wordt het een stuk lastiger om hier goed uitvoering aan te geven. Zorg dus dat je daarover kunt beschikken. Werkgevers die deze stappen nalaten of niet op tijd nemen, riskeren een loonsanctie. Je organisatie moet dan langer het loon van dezieke medewerker doorbetalen. 

Verzuimbegeleiding

Zorg voor optimale verzuimbegeleiding van jouw medewerkers