Hoe maak ik mijn HR-organisatie succesvol?

De grootste uitdaging van HRM

Als HR-verantwoordelijke is het helpen vormgeven van de toekomst van de organisatie je kerntaak, maar tegelijkertijd ook een enorme uitdaging: ook omdat de dagelijkse operatie zoveel aandacht vraagt, kom je vaak onvoldoende aan die strategische bijdrage toe.

Je bent niet de enige: uit ons onderzoek blijkt dat 57% van de HR-verantwoordelijken vindt dat hun HR-organisatie onvoldoende succesvol is. Zij hebben niet genoeg tijd voor de benodigde bouwstenen: organisatiecultuur, HR-processen en HR-technologie.

betrokken medewerkers
talent management

Zorg voor cultuurverandering

Succesvolle organisaties slagen erin hun medewerkers betrokken te maken én te houden. Medewerkers zijn niet langer passieve ontvangers van gegevens, maar willen hun werk zelf vorm kunnen geven op een manier die aansluit op hun persoonlijke kennis, kunde en behoeften. Werknemers die zich afvragen wie ze zijn, wat ze kunnen en waar ze in hun werk naartoe willen vergen veel meer van een werkgever dan een halfjaarlijkse beoordeling; die willen een duidelijk ontwikkelingstraject. Dat is meer dan alleen een scholingsbudget en cursusaanbod: werknemers moeten gemakkelijk kunnen zien welke  competenties voor bepaalde interne vacatures worden gevraagd, en met welke activiteiten en cursussen ze die competenties verder kunnen ontwikkelen.

Bied waardevolle HR-processen aan

Voor HR-verantwoordelijken is niets frustrerender dan HR-processen die niet op elkaar aansluiten, onvoldoende inzicht bieden en daardoor voelen als onnodige rompslomp. Je wil de organisatie juist ontzorgen door HR-processen in te stellen die waarde toevoegen. Je wil begrijpelijke en persoonlijke dienstverlening via ieder mogelijk kanaal aanbieden, waarbij iedere betrokkene via zelfbediening moeiteloos inzicht kan krijgen in geïntegreerde rapportages- en analyses.

Die ondersteunende processen moeten eenvoudig configureerbaar en aanpasbaar zijn, zodat ze met de organisatie kunnen meegroeien. Door zoveel mogelijk gebruik te maken van ‘best practices’ bouw je voort op de succesvolle ervaringen van anderen en dring je kosten terug.

Ondersteun dit met de juiste HR-technologie

Vergroten van betrokkenheid onder medewerkers vraagt om de juiste technologie. Veel HR-systemen zijn juist vooral ontwikkeld voor het vastleggen van gegevens. Daardoor zijn binnen de hele organisatie veel vragen ontstaan. Leidinggevenden willen weten welke werknemers het best presteren, terwijl medewerkers zich afvragen waar salariswijzigingen vandaan komen. Bij veel organisaties worden meerdere losse verschillende HR-systemen gebruikt, die meestal niet mobiel benaderbaar zijn en daarom ook geen snelle antwoorden op deze vragen kunnen bieden.

Met moderne HR-technologie:

Met deze bouwstenen bied je je organisatie een integrale benadering van alle HR- en salarisprocessen.