Grootste uitdaging HR: Toekomstbestendig maken organisatie terwijl 55% van directies focust op kostenbesparing

HR wil strategisch sparring partner zijn in de boardroom. Maar wat zijn eigenlijk de strategische doelen van de directie? En sluiten die aan op de uitdagingen voor HR? Deze en nog veel meer vragen hebben wij gesteld aan 600 (middel)grote organisaties in Nederland in een veelheid aan sectoren: bouw, industrie, transport, (groot)handel, logistiek en dienstverlening.

55% van directies focust op kostenbesparing

Uit het onderzoek blijkt dat de focus bij de directie vooral op kostenbesparing en productiviteitsverhoging ligt. Maar ook het vinden en binden van klanten krijgt veel aandacht. In veel branches is het concurrentieveld sterk en de markt dynamisch. Vandaar dat veel bedrijven zich richten op het vinden en binden van nieuwe klanten.

Prioriteiten

Dit is een van de vragen die wij stelden aan HR-managers van 600 organisaties in Nederland

62% van HR focust op ontwikkeling

De HR-afdeling blijkt zich vooral te richten op het ontwikkelen van de organisatie, maar ook op performance- en talentmanagement. Ruim 60% van de respondenten geeft voorrang aan deze taken. Terecht, want men moet de skills van de medewerkers afgestemd houden op de veranderingen binnen en buiten de organisatie. Dat vraag tijd en aandacht. Dus moeten de operationele taken zoveel mogelijk geautomatiseerd worden. In het onderzoek blijkt ook dat de digitale ondersteuning van de HR-workflows bij veel organisaties voor verbetering vatbaar is. Juist de introductie van Manager en Employee Self Service kunnen de betrokkenheid van medewerkers vergroten, de werkdruk bij HR verlagen, en daarmee zorgen voor een grotere bijdrage van HR aan de business.

Dat besef is nog niet overal doorgedrongen. Merkwaardig is ook dat het niet zo belangrijk wordt gevonden om onafhankelijk van plaats en tijd te kunnen werken, terwijl de mobiliteit van medewerkers sterk is toegenomen. Ook het belang van social media voor het binnenhalen en behouden van medewerkers wordt nog niet gezien. Privacy krijgt zelfs helemaal geen stemmen, terwijl je als werkgever hier tegenwoordig behoorlijke boetes kunt oplopen.

HR-ontwikkelingen

Dit is een van de vragen die wij stelden aan HR-managers van 600 organisaties in Nederland.

Benieuwd naar alle uitkomsten uit het benchmarkrapport? Je kunt het hier downloaden.