arbeidsrecht

De 7+8+8-regel voor werkgevers: ken jij hem al?

Pierre van Geffen is als advocaat werkzaam bij Berntsen Mulder Advocaten en houdt zich hoofdzakelijk bezig met arbeidsrecht. “Wat ik interessant vind aan het arbeidsrecht is dat er niet alleen financiële belangen op het spel staan. Werk is méér dan een manier om een inkomen te vergaren”. Hij deelt in deze column zijn kennis en een tip over de ketenregeling die per 1 juli 2015 wijzigt in de nieuwe Wet werk en zekerheid.

De meeste werkgevers bieden hun nieuwe werknemers niet direct een vast contract aan. Vaak sluiten ze eerst een tijdelijk contract, dat eventueel wordt verlengd. Nu de nieuwe Wet werk en zekerheid op 1 januari 2015 in werking is getreden, kiezen veel werkgevers ervoor de 7-8-8-regel te hanteren. Welke regel?, hoor ik je denken. De 7-8-8-regel. Daarbij krijgt de werknemer in eerste instantie een contract voor de duur van 7 maanden aangeboden. Bevalt de samenwerking, dan wordt een tweede en derde contract voor de duur van 8 maanden aangeboden. 7+8+8 dus.

Waarom kiezen zoveel werkgevers voor deze constructie? De 7+8+8-regel heeft 3 grote voordelen. Ik zet ze even voor je op een rij:

Voordeel 1: uitstel van vast contract

Heeft de werknemer de 3 contracten van 7, 8 en 8 maanden doorlopen, dan zijn er in totaal 23 maanden verstreken. Dat komt goed uit, want op basis van de Wet Werk en Zekerheid moet je de werknemer na 24 een vast contract aanbieden. De 7+8+8 regel zorgt er dus voor dat je het moment dat de werknemer vast in dienst treedt, zo lang mogelijk uitstelt.

Voordeel 2: geen transitievergoeding

Het tweede voordeel is dat je de werknemer na afloop van de 3 contracten geen transitievergoeding verschuldigd bent. De Wet werk en zekerheid bepaalt immers dat wanneer je de samenwerking na 2 jaar of langer beëindigt, je de werknemer een transitievergoeding verschuldigd bent. De 7+8+8 regel zorgt er dus voor dat je de werknemer zo lang mogelijk in dienst kunt houden, zonder dat je hem na afloop van de samenwerking een transitievergoeding hoeft te betalen.

Voordeel 3: proeftijdbeding

Ten slotte is een belangrijk voordeel van de 7+8+8-regel dat je in het eerste contract een proeftijdbeding kunt aangaan. De Wet werk en zekerheid bepaalt dat je per 1 januari 2015 geen proeftijdbedingen meer op kunt nemen in tijdelijke overeenkomsten van 6 maanden of korter. Door het eerste contract 7 maanden te laten duren, kun je  de eerste maand gebruiken om het functioneren van uw werknemer te beoordelen. Functioneert de werknemer niet, dan kun je de arbeidsovereenkomst per direct en zonder ontslagvergunning beëindigen.

Conclusie

De 7+8+8-regel biedt grote voordelen onder de Wet werk en zekerheid. Hanteer je deze regel, dan maak je optimaal gebruik van de mogelijkheden die deze nieuwe wet biedt. Hoewel de Wet werk en zekerheid als doel heeft werknemers met een tijdelijk contract meer rechtsbescherming te geven, kun je met de 7+8+8-regel toch een zekere mate van flexibiliteit behouden.

Tot slot

Heb je als werkgever te maken met een dergelijke situatie? Vraag je je af of en hoe je actie moet ondernemen? Neem dan vooral even vrijblijvend contact op met arbeidsrechtadvocaat Pierre van Geffen (0172 – 42 71 94), werkzaam bij Berntsen Mulder Advocaten te Alphen aan den Rijn.