Download de whitepaper

over functioneren en beoordelen

Om ervoor te zorgen dat de medewerkers van je organisatie zich optimaal ontwikkelen, is het belangrijk hun prestaties te volgen. Alleen dan kun je als organisatie op tijd bijsturen als deze uit de pas dreigen te lopen. Het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken is daarbij onmisbaar. In deze whitepaper krijg je inzicht in de belangrijkste aandachtspunten van het functioneringsgesprek en welke nieuwe manieren er zijn om de gesprekscyclus vorm te geven.

Functioneren en beoordelen

Wat je leert over effectief functionerings- en
beoordelingsgesprekken voeren

Afscheid nemen van het klassieke beoordelen

Er zijn verschillende redenen waarom het nuttig kan zijn om van het klassieke beoordelen af te stappen. Toch voeren de meeste organisaties nog steeds eens per jaar beoordelingsgesprekken, met halverwege het jaar een functioneringsgesprek.

Verschillende manieren om te beoordelen

Tegenwoordig is er steeds meer aandacht voor prestatiegericht en/of talentgericht beoordelen in plaats van functiegericht beoordelen. Veel organisaties zien bijvoorbeeld de meerwaarde van het kunnen beoordelen en belonen van individuele inzet en bijzondere persoonlijke capaciteiten van medewerkers.

Tips voor meer maatwerk

Voer effectiever functionerings- en beoordelingsgesprekken

De manier waarop organisaties het beoordelings- en functioneringstraject inrichten is niet in steen gebeiteld. De sterk wisselende inhoud van werk en de toename van flexibele dienstverbanden vragen om meer maatwerk bij de inrichting van de gesprekscyclus. Organisaties kiezen steeds vaker voor doorlopende vormen van beoordelen. Dat doet meer recht aan de dynamiek van de dagelijkse praktijk. Bovendien is het dan mogelijk feedback te geven op het moment zelf, waardoor deze effectiever is.

gesprek
Functioneren en beoordelen

Wil jij weten hoe je optimaal functionerings- en beoordelingsgesprekken voert? Download nu de whitepaper over functioneren en beoordelen