Excasso voor Pensioen en Uitkeringen

Excasso is voor pensioenfondsen, -uitvoerders en verzekeraars een belangrijk proces, dat onder toezicht staat van diverse toezichthouders (w.o DNB en AFM). Ook gepensioneerden en andere uitkeringsgerechtigden worden steeds veeleisender qua informatievoorziening. HR2day Excasso is er speciaal voor die instellingen die de flexibiliteit van dit proces willen vergroten en hun TCO willen verlagen.

Verlaag de TCO

HR2day Excasso is eenvoudig in het gebruik en heeft lage operationele kosten door de vergaande mate van automatische verwerking.

Koppel met derden

HR2day Excasso koppelt eenvoudig met de bestaande polisadministratie en alle relevante instanties, zoals de Belastingdienst.

Veilig en betrouwbaar

HR2day is ISAE 3402 Type 2 gecertificeerd. De verwerking voldoet aan het “DNB audit-right”.

Internationele betalingen

HR2day Excasso genereert betaalbestanden voor zowel SEPA, als landen buiten de SEPA-zone (BTL91).

Output op maat

Stel zelf de opmaak en frequentie van uw pensioen- of uitkeringspecificaties vast.

Schaalbaar

HR2day kan onbeperkt verwerkingscapaciteit schalen. HR2day is daardoor ook geschikt voor zeer grote volumes.