Wat zijn de grootste digitale HR-uitdagingen voor mbo’s?

Ruim een half miljoen studenten volgen bij ruim zestig instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) ruim vierduizend verschillende opleidingen, volgens recente cijfers van de onderwijsinspectie. Dat stelt hoge eisen aan het HRM-management en ook aan de achterliggende ict-structuur van mbo-instellingen.

Mbo’s gebruiken meestal een grote hoeveelheid verschillende softwaresystemen naast elkaar,
vaak van verschillende leveranciers. Die systemen bevatten deels overlappende informatie, zoals
persoonsgegevens van studenten en docenten. Die moet overal exact hetzelfde zijn, om fouten te
voorkomen.

Goede informatiebeveiliging

Elke mbo biedt een keur aan opleidingen aan een diverse studentenpopulatie. Studenten kunnen
hun vakkenpakket zo veel mogelijk personaliseren, en daarnaast onderwijs volgen langs diverse
leerwegen en op vier verschillende niveaus. Dat veelzijdige onderwijsaanbod maakt roosteren
bijzonder ingewikkeld, ook omdat docenten vaak op verschillende afdelingen tegelijk les geven. Om die
reden is een betrouwbare basisadministratie extreem belangrijk. Ook een goede informatiebeveiliging is
voor mbo’s essentieel, omdat ze verantwoordelijkheid dragen over de opslag van soms gevoelige
persoonsgegevens van zowel studenten als medewerkers.

De juiste data

Door patronen in data te ontdekken, kunnen mbo’s manieren vinden om het onderwijs efficiënter en beter te organiseren. Dit soort data-analyses is echter alleen mogelijk wanneer de kwaliteit van de aanwezige data hoog genoeg is. Het doen van data-analyses mag bovendien nooit ten koste gaan van de primaire taak van mbo’s. 35,9% van de mbo-medewerkers ervaart een te hoge werkdruk, 5,5% vindt die zelfs veel te hoog. Dat maakt het des te belangrijker om te kiezen voor eenvoudig toegankelijke apps en selfserviceportalen. Ook HRM-systemen moesten altijd en overal toegankelijk zijn voor docenten, vanaf hun telefoon en in de browser.

Digitalisering vereist flexibele software

Door gebruik te maken van single sign on, krijgen gebruikers in een keer toegang krijgen tot alle
systemen waarvoor ze toegangsrechten hebben. Natuurlijk zijn er HR-processen die je het liefst zo
standaard mogelijk wilt laten verlopen, maar daarnaast kent elke mbo ook specifieke organisatieprocessen. Door die te digitaliseren, krijgen medewerkers er altijd en overal toegang toe. Daarvoor is een flexibel HR-pakket nodig, dat ook mogelijkheden biedt voor het gebruik van digitale handtekeningen. Door te kiezen voor systemen die eenvoudig toegankelijk en gebruikersvriendelijk zijn, en mensen niet in hun werk hinderen maar hen daarbij juist ondersteunen, krijgen docenten en andere mbo-medewerkers de ruimte om zich te wijten aan hun primaire taak: het goed toerusten van mbo-studenten op hun toekomst; binnen vervolgonderwijs, op de arbeidsmarkt en in de samenleving.

In de whitepaper lees je nog uitgebreider over de digitale HR-uitdagingen van mbo‘s. Download ‘m hieronder om verder te lezen:

Whitepaper-mockup MBO whitepaper

Wil jij weten wat de uitdagingen zijn voor HR in het mbo?