De grootste digitale HR-uitdagingen in de bouw, infra en techniek

Wat zijn de grootste uitdagingen voor een HRM-afdeling binnen de bouw, infra en techniek? Welke trends zien we en welke oplossingen worden daarvoor ingezet? We zetten ze op een rijtje voor je in deze blog. Zoek je na het lezen meer verdieping of uitleg? Dan bieden we in de whitepaper expertadvies uit het veld door HR Business Improvement Manager Sjoerd Hoogervorst van bouw- en techniekconcern TBI in Rotterdam. Bekijk snel welke trends er zijn en welke oplossingen binnen de HR daarvoor zijn! 

Trends binnen de HRM

Een aantal trends stellen HRM-afdelingen binnen de bouw-, infra- en technieksector voor grote uitdagingen. Zo vonden in 2021 maar liefst 590 fusies en overnames plaats. Dat is het hoogste aantal overnames in vijftien jaar tijd. In het tweede kwartaal van 2022 liep het aantal openstaande vacatures verder op naar 28.400. Dat is het hoogste cijfer sinds het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in 1997 de metingen startte. Daarnaast werkt een op de drie medewerkers in de bouwsector zelfstandig. 

Schaalvoordeel

Door slim samen te werken kunnen bouwbedrijven schaalvoordelen behalen, bijvoorbeeld bij de inkoop van bouwmaterialen, maar ook bij de inzet van schaars personeel. Om echter goed overzicht te houden over de inzet van medewerkers, moeten personeelsgegevens correct en up-to-date zijn en liefst overal toegankelijk binnen een centrale HR-basisadministratie. 

Recordaantal vacatures

Er bestaat een recordaantal vacatures in de bouwsector. Dat maakt het essentieel om personeel efficiënt in te zetten, ook omdat organisaties in de bouw, infra en techniek gebonden zijn aan strakke deadlines. Daarom is een HR-basisadministratie nodig die eenvoudig kan worden gekoppeld aan andere systemen, zoals het planningssysteem om personeelsroosters te maken.

Nieuwe medewerkers

Ook binnen de bouwsector is het binden en boeien van nieuwe medewerkers topprioriteit. Zodra een nieuwe medewerker wordt aangenomen of ingeleend, is het belangrijk dat hij of zij snel beschikt over de juiste middelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen, werkkleren, een telefoon, laptop of bestelwagen. Idealiter gaat er automatisch een bericht vanuit de HR-basisadministratie naar achterliggende systemen waarmee de uitgifte daarvan geregeld is. 

Zelfstandigen

In de bouw werken in vergelijking met andere sectoren relatief veel zelfstandigen. Daarom is een goed overzicht nodig over de inzet van deze groep, ook binnen de HR-basisadministratie.

Bouwbedrijven kunnen alleen voldoen aan normen als NEN 3140, NEN 380, ISO 27001 en VCA, wanneer ze kunnen aantonen dat medewerkers daarvoor de juiste opleidingen hebben gevolgd. Deze certificaten zijn niet onbeperkt geldig. Daarom is het belangrijk om binnen de HR-basisadministratie zicht te hebben op de status ervan.

Slim inrichten ict-landschap

De vele HRM-uitdagingen die binnen de bouw, infra- en technieksector spelen, kunnen verzacht worden door een slimme inrichting van het ict-landschap. Zo kunnen HRM-processen in de praktijk een stuk soepeler verlopen: projectmanagers, HRM-afdelingen en directie krijgen zo altijd en overal overzicht over de opleiding, competenties en beschikbaarheid van zowel werknemers als ingeleende zelfstandigen. Die kunnen daardoor zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Door bovendien slim gebruik te maken van aanwezige stuurinformatie, kunnen bedrijven bijtijds anticiperen op toekomstige trends in de opbouw van het personeelsbestand. Dat maakt een goede aansluiting van het HRM-systeemlandschap op de praktijk essentieel voor de wendbaarheid, innovatiekracht en het duurzame succes van elke organisatie binnen de bouw, infra- en technieksector.

Wil jij je verder in dit onderwerp verdiepen? 

We hebben een volledig whitepaper rondom de uitdagingen van de bouw- en infrasector, nclusief advies van experts. Wordt zelf ook expert op het gebied van de oplossingen.