Software voor Salarisadministratie

De wet- en regelgeving rondom lonen, belastingen en de administratie die daarbij hoort verandert continu. De kwaliteit van de salarisadministratie staat of valt dan ook met hoeveelheid kennis en kwaliteit er in een organisatie aanwezig. Het is daarom belangrijk dat er voldoende aandacht aan deze wijzigingen wordt besteed en dat de kennis rondom dit onderwerp goed wordt bijgehouden.

Een geoliede salarisadministratie is niet alleen van belang werkgevers, niemand houdt ervan als de fiscus langskomt, maar ook voor medewerkers is het niet fijn als de loonstrook niet klopt of er te laat uitbetaald wordt. Waar kleinere organisaties de salarisadministratie nog weleens in een Excelletje doen, is dit voor complexere organisaties ondoenlijk. Goede software is daarbij onmisbaar om een gedegen salarisadministratie te voeren.

Salarisadministratie in HR2day

HR2day bevat de functionaliteiten om de salarisverwerking online real-time uit te voeren. Iedere mutatie wordt eenmalig vastgelegd of via een workflow geaccordeerd en dan direct verwerkt. Je hebt nooit meer verschillen tussen de personeels- en salarisadministratie, omdat alles bij de bron wordt vastgelegd. Daardoor kun je tot het moment van de salarisbetalingen nog wijzigingen aanbrengen. HR2day bevat een flexibele inrichting zodat je eenvoudig je eigens specieifieke regelingen kunt toevoegen.

Handige links:

Blog over salarisadministratie
Een linkje naar een productpagina
Een link naar de brochure
Extern link

Grip op salarisverwerking

Via de salariscockpit zie je in één oogopslag de status van je verwerking. Welke mutaties zitten nog in de workflow of welke aanpassingen zijn nog niet goedgekeurd. Slimme controlerapporten en overzichtelijke dashboards helpen je daarbij. En door de ingebouwde controles is de kans op fouten minimaal.

Het grote voordeel van HR2day is dat alle functionaliteit is opgenomen in één pakket met daaronder één database. Alle mutaties worden daarbij direct verwerkt, eventueel met tussenkomst van een ingerichte workflow waar eerst akkoord gegeven moet worden. Bijvoorbeeld in het geval van declaraties. Dit betekent praktisch gezien dat de informatie in HR2day altijd actueel is. Dat heeft direct (positieve) impact op zowel de aanlevertijden als de levertijden (voor output). Aanlevering is mogelijk tot kort voor de productie en wordt feitelijk alleen beperkt door organisatorische afspraken, niet door het pakket. Output kan op ieder moment worden opgevraagd en werkt on demand dus kan na een heel korte runtime direct worden geleverd.

  • Online real-time verwerking
  • TWK, ook over jaargrens
  • Pro-forma
  • Mogelijkheid voor toevoegen eigen regelingen
  • Koppeling met Belastingdienst en pensioenfondsen
  • Journaalpost in ieder formaat
  • SEPA en BTL’91
  • Control Framework met audit trail

Een proformaberekening maken?

In HR2day is een proforma berekening  standaard. Je kunt van een bestaande medewerker een proforma maken, zodat je weet dat bepaalde instellingen al goed staan en die verder aanpassen. Of je maakt een proforma vanuit een lege standaard. Een proforma strook heeft ook altijd de tekst ‘Proforma’ als watermerk opgenomen zodat duidelijk is dat het hier om een proforma gaat. Met een proforma kun je alles doen wat je ook vanuit de ‘normale’ salarisverwerking kunt.