Checklist stageovereenkomst

Checklist stageovereenkomst

Is een stageovereenkomst ook een arbeidsovereenkomst? De meeste werkgevers zeggen ‘nee’. Want, zo is de gedachte, de stagiair heeft een stageovereenkomst en dus geen arbeidsovereenkomst. Toch is beantwoording van de vraag niet zo gemakkelijk als het lijkt. Het komt regelmatig voor dat partijen een overeenkomst ondertekenen met als titel ‘stageovereenkomst’, maar dat het feitelijk gewoon een arbeidsovereenkomst is. En dat heeft nogal wat gevolgen voor de werkgever.

Stageovereenkomst
Wat een stageovereenkomst is, staat niet zo duidelijk omschreven in de wet. In de praktijk komt het erop neer dat werkgevers een stagiair in het kader van een opleiding de kans geven om ervaring op te doen in het bedrijf, al dan niet tegen een kleine (onkosten)vergoeding. De afspraken tussen werkgever en stagiair worden vastgelegd in een overeenkomst, die partijen vaak een ‘stageovereenkomst’ noemen.

Arbeidsovereenkomst
De arbeidsovereenkomst staat wel duidelijk omschreven in de wet. Het is de overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer, waarbij de werknemer zich verplicht om arbeid te verrichten en de werkgever zich verplicht de werknemer hiervoor een loon te betalen.

Hoewel het een duidelijke definitie is, is het in de praktijk vaak niet eenvoudig om vast te stellen of er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Simpel gezegd gaat het er niet om welk naamplaatje op een overeenkomst is geplakt, maar hoe werkgever en stagiair feitelijk invulling geven aan hun afspraken.

Stageovereenkomst blijkt arbeidsovereenkomst
Dus ook al ondertekenen werkgever en stagiaire een ‘stageovereenkomst’, de rechter kan oordelen dat het een arbeidsovereenkomst is. Maar wat zijn nu die grote gevolgen, waar ik in mijn intro over sprak? Denk daarbij onder meer aan:

 • De overeenkomst kan doorgaans niet worden opgezegd zonder een ontslagvergunning van het UWV;
 • Op de te betalen ‘vergoeding’ dient loonbelasting te worden ingehouden;
 • De stagiair heeft recht op vakantiegeld;
 • De stagiair heeft recht op het wettelijk minimumloon;
 • De stagiair heeft recht op loon tijdens ziekte;
 • De nieuwe aanzegplicht uit de Wet Werk en Zekerheid is van toepassing.

Checklist
Werkgevers willen veelal voorkomen dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Ben je als werkgever benieuwd of je stagiair een arbeidsovereenkomst heeft? Beantwoord dan voor jezelf in ieder geval de volgende vragen:

 1. Ontvangt de stagiair een vergoeding die slechts de onkosten van de stagiair dekt? JA/NEE
  Is de vergoeding hoger, dan zal een rechter al snel oordelen dat er sprake is van salaris.
 2. Staat de stagiair ingeschreven bij een onderwijsinstelling? JA/NEE
  Staat de stagiair niet bij een onderwijsinstelling ingeschreven, dan wordt het moeilijk om vol te houden dat er sprake is van een stage.
 3. Wordt de stagiair begeleid door een mentor of stagebegeleider? JA/NEE
  Een stagiair wordt in de regel begeleid door een mentor of stagebegeleider.
 4. Is de overeenkomst primair gericht op het vergroten van de kennis en werkervaring van de stagiair? JA/NEE
  Het ‘leren’ dient bij een stage centraal te staan, niet het verrichten van productieve arbeid.

Ja
Is het antwoord op alle 4 de vragen ‘ja’? Dan heb je goede redenen om ervan uit te gaan dat je stagiair geen arbeidsovereenkomst heeft en kun je opgelucht ademhalen.

Nee
Kun je niet alle bovenstaande vragen met ‘ja’ beantwoorden? Dan zouden de alarmbellen moeten gaan rinkelen. Overleg met een arbeidsrechtadvocaat is aan te raden. Hij kan je vertellen welke risico’s je loopt en wat je kunt doen.

Tot slot
Heb je als werkgever te maken met een dergelijke situatie? Overweeg je om een stagiair aan te stellen? Neem dan vrijblijvend contact op met
arbeidsrechtadvocaat Pierre van Geffen, werkzaam bij Berntsen Mulder Advocaten te Alphen aan den Rijn. Tel: 0172 – 42 71 94.

Pierre van Geffen is als advocaat werkzaam bij Berntsen Mulder Advocaten en houdt zich hoofdzakelijk bezig met arbeidsrecht. “Arbeidsrecht fascineert mij omdat het constant in beweging is, onderhevig is aan politieke ontwikkelingen en tot de verbeelding spreekt: vroeg of laat krijgt iedereen met het arbeidsrecht te maken, of je nu werkgever of werknemer bent.”.