HR2day Nighthawk uitgebracht

Het eerste weekend van december brachten we HR2day Nighthawk uit. We zetten de belangrijkste verbeteringen even op een rij:

HR2day goes Lightning, deel 2
Stap voor stap zetten we heel HR2day over naar onze nieuwe gebruikersinterface: Lightning.

HR2day App
In de HR2day App is nu ook het Manager Interaction Center (MIC) beschikbaar. Voor het gemak hebben we twee belangrijke functies gemaakt: Mijn Acties, waar de manager alle taken en goedkeuringen vindt en Mijn Team, waar zijn of haar medewerkers getoond worden. Ook is er een zoekfunctie zodat je snel een medewerker kunt zoeken.

Employee Interaction Center en Manager Interaction Center
In het Management Interaction bieden we extra keuzes. Zo kun je nu ook reeds afgesloten verzuimmeldingen oproepen. Handig als iemand zich ziekmeldt en je nog even terug wilt kijken omdat hij kortgeleden ook al ziek was, of als je een vervanging wilt invoeren. Bij het zoeken naar een medewerker vind je nu ook de ex-medewerkers terug. Handig als je iemand die inmiddels uit dienst is weer in dienst wilt nemen.

Als de verlofaanvraag van een medewerker wordt goedgekeurd en deze medewerker heeft de HR2day App geïnstalleerd, ontvangt deze medewerker voortaan een notificatie op zijn mobiel. De medewerker kan zelf in de App instellen of hij notificaties wil ontvangen.

Performance Management 
We hebben diverse verbeteringen doorgevoerd in onze nieuwe performance management module. Waaronder een apart tabblad Performance Management (overzichtspagina) toegevoegd. Daarin zie je in een oogopslag alle reviews.

Kwalificaties/ Lerarenregister
We hebben een nieuw gegeven bij de medewerker geïntroduceerd: Kwalificaties. Hiermee kan je op gestructureerde wijze kwalificaties van medewerkers vastleggen, zodat je kunt rapporteren aan externe instanties (bijvoorbeeld lerarenregister) of zelf wilt bewaken of medewerkers een bepaalde taak kunnen of mogen uitvoeren. Dit object is een aanvulling op de bestaande objecten voor Opleidingen en Competenties.

Overige functionaliteiten
Naast deze belangrijke uitbreidingen bevat HR2day Nighthawk natuurlijk ook diverse andere verbeteringen en verzoeken van klanten voor bepaalde functionaliteit. Daarnaast zijn de standaard beschikbare webservice koppelingen uitgebreid, waaronder een webservice waardoor externe systemen het e-mailadres en het telefoonnummer van  de medewerker kunnen aanpassen.

Benieuwd naar alle mogelijkheden van HR2day Nighthawk?
Neem contact met ons op.

HR2day goes Lighting met Meerkat

Onze nieuwe gebruikersinterface Lightning is de meest opvallende verbetering in HR2day Meerkat. Eind september 2017 brachten we onze nieuwste release uit: HR2day Meerkat. Naast deze nieuwe gebruikersinterface bevat HR2day Meerkat nog veel meer gave functionaliteit.

HR2day goes Lightning!

Gebaseerd op de moderne inzichten op het gebied van schermlayout en navigatie hebben we een groot aantal schermen flink onder handen genomen, met als ontwerpuitgangspunten Duidelijkheid, Efficiëntie, Consistentie, Schoonheid. Zo zie je altijd in een oogopslag alle relevante informatie.

HR2day App
In de HR2day App is nu ook het Manager Interaction Center (MIC) beschikbaar. Hier heeft de manager direct toegang tot zijn openstaande taken en goedkeuringen, en kan deze direct afhandelen. Ook kan je zoeken naar medewerkers en medewerkerdetails bekijken.

Performance Review (Beoordelingen)

Deze module heeft een metamorfose ondergaan. Omdat de term “Beoordeling” bij veel organisaties niet de lading dekt hebben we deze gewijzigd in “Review”. Wil je een eigen term hanteren, dan kun je die zelf instellen. Daarnaast is de gebruikersvriendelijkheid enorm toegenomen, wat de acceptatie bij managers en medewerkers natuurlijk ten goede komt.

Portfolio

Met HR2day Portfolio houden medewerkers hun kennis, ervaringen en interesses bij en kunnen zij collega’s vinden voor opvolging, projecten of activiteiten. In het portfolio kunnen formele/gestructureerde gegevens staan zoals opleidingen, die de medewerker direct kan synchroniseren uit zijn dossier in HR2day. Maar ook niet formele informatie zoals interesses en hobby’s die hij met de collega’s wil delen.

Rapportage & Analyse

Aan de R&A module hebben we veel Analyses toegevoegd zodat je nog beter de ontwikkeling van de loonkosten kunt volgen. Zo zie je in een oogopslag of je loonkosten in de pas lopen met je begroting.

Benieuwd naar alle mogelijkheden van HR2day Meerkat: Neem contact met ons op.

De medewerker centraal met HR2day Lion

Succesvolle organisaties stellen de medewerker centraal. Onze nieuwste release HR2day Lion bevat veel functionaliteit waarmee je de medewerker nog beter kunt ondersteunen.

Digitale handtekening
Het elektronisch (laten) ondertekenen gaat sneller dan ooit. Niet meer printen, ondertekenen en scannen van je documenten, maar direct digitaal laten ondertekenen en opslaan in het medewerkerdossier van HR2day. Geen probleem als medewerkers of sollicitanten geen printer hebben. Met onze handtekeningenmodule geef je ze de mogelijkheid altijd en overal te ondertekenen. Meer lees je hier.

Portfolio
Medewerkers kunnen hun eigen portfolio vastleggen. Hierin leggen ze opleidingen, vaardigheden, ervaringen, interesses en dergelijke vast. Medewerkers of managers kunnen dan medewerkers zoeken die aan bepaalde criteria voldoen, bijvoorbeeld voor opvolging, projectbemensing of gewoon een themasessie of sportevenement.

Opleidingen
Een workshop is iets anders dan een cursus, en die verschilt weer van een schoolopleiding. Daarom introduceert HR2day nu de opleidingstypen. Daarin bepaal je welke velden je bij ieder type opleiding wilt vastleggen en hoe de goedkeuring dient te verlopen. Zo kan de medewerker een eerder gevolgde opleiding gewoon vastleggen zonder goedkeuringsproces en voor een nieuwe cursus goedkeuring vragen bij de manager.

Natuurlijk kun je ook redenen, certificaatnummers en de bijbehorende documenten toevoegen.

Benefits
Medewerkers zien in één overzichtelijk scherm de opgebouwde saldi voor een à la carte of keuzebudget en de verlofsaldi. Bovendien kunnen ze direct keuzes doorgeven, zoals het omzetten van het keuzebudget in verlof of het inzetten voor vakbondscontributie. Ook de lopende en historische keuzes worden op het scherm weergegeven.

Benieuwd naar alle mogelijkheden van HR2day Lion? Neem contact met ons op.

 

HR2day gecertificeerd voor de uniforme pensioenaangifte (UPA)

HR2day is officieel gecertificeerd voor het aanleveren van het nieuwe pensioenaangiftebericht aan uitvoeringsorganisatie PGGM van pensioenfonds PFZW. Crista Verkuil en Jan-Willem van Wijk van PGGM reikten het certificaat officieel uit aan het HR2day projectteam, bestaande uit Marcel de Brauwer, Iwan Visscher en Frank van den Dungen.

Begin januari al kreeg HR2day van PGGM de bevestiging dat wij het testtraject voor de uniforme pensioenaangifte (UPA) succesvol hadden doorlopen en dat de HR2day-klanten hun aangiftes konden insturen. Inmiddels maken de klanten daar volop gebruik van.

De UPA staat voor een generieke gegevensuitwisseling tussen salarissystemen en pensioenfondsen. Pensioenfonds PFZW is het eerste pensioenfonds dat, via de uitvoeringsorganisatie PGGM, de UPA heeft implementeert. Dit houdt in dat werkgevers die zijn aangesloten bij PFZW, met name in de zorgsector, met ingang van dit jaar vanuit HR2day maandelijks volledig geautomatiseerd de pensioenaangifte kunnen indienen met het UPA-bericht. Voor werkgevers levert dit vooral gemak en snellere terugkoppeling in geval van signaleringen op.

De koppeling van de uniforme pensioenaangifte wordt daarmee toegevoegd aan de uitgebreide lijst met pensioenfondsen waarmee HR2day een koppeling heeft. De verwachting is dat in de komende jaren ook andere pensioenfondsen en uitvoerders gebruik gaan maken van de UPA.

HR2day heeft opnieuw ISAE 3402 Type 2 verklaring

De directie van HR2day ontving uit handen van directeur Mischa van der Vliet van Auditconnect opnieuw de ISAE 3402 Type 2 verklaring. Alle werkprocessen bij de totstandkoming en exploitatie van het HR- en salarissysteem HR2day vallen onder deze zware verklaring. Met deze verklaring laat een onafhankelijke partij – in dit geval Auditconnect – weten dat HR2day over de periode 1 december 2015 – 31 december 2016 de controleprocessen op orde heeft.

Als gevolg van deze ISAE 3402 verklaring mogen controlerende accountants van klanten van HR2day bij hun controlewerkzaamheden uitgaan van de betrouwbare (ver)werking door HR2day.

Directeur Andy Verstelle van HR2day: “Dit is wederom een mooie opsteker voor onze mensen en onze klanten. Vanaf het allereerste begin van HR2day hebben wij betrouwbaarheid hoog in het vaandel staan. Door het opnieuw verkrijgen van deze verklaring bevestigt een onafhankelijke partij als Auditconnect aan onze klanten dat wij onze controle processen op orde hebben, zowel voor onze datacentra alsook voor de ontwikkeling en exploitatie van HR2day.”

HR2day Koala

Grip op je organisatie met HR2day Koala

Of je nu 250 medewerkers hebt of 5.000. Veel organisaties krijgen steeds meer behoefte aan stuurinformatie over bijvoorbeeld verzuim, bezetting of salariskosten. Met de meest recente release HR2day Koala, bieden we onze klanten de volgende generatie Business Intelligence.

Alle administratieve medewerkers en leidinggevenden krijgen direct toegang tot een grafische weergave van de voor hen relevante gegevens. Daardoor zien ze afwijkingen van de verwachting in een oogopslag, kunnen ze inzoomen op de relevante indicatoren en kunnen ze de gegevens nader analyseren. Via het cloud- datawarehouse van HR2day krijg en hou je zo grip op je organisatie.

BI analyse verzuimpercentage variant B klein

Maak uitgebreidere analyses en creëer met gemak aangepaste dashboards voor KPI’s per niveau zodat je managers het inzicht krijgen dat ze nodig hebben. Kies uit de mogelijkheden voor grafische weergave in dashboards en klik door naar een uitgebreid analyse-dashboard. Met het toevoegen van normcijfers kan je direct bijsturen als normen worden overschreden.

 

Naast de innovatieve Business Intelligence oplossing bevat HR2day Koala ook de totaal vernieuwde HR2day App. Hiermee krijgen medewerkers nog eenvoudiger toegang tot hun eigen gegevens. Medewerkers hebben hun eigen digitale personeelsdossier nu altijd bij zich en kunnen alle beschikbare HR-processen en transacties uitvoeren.

Natuurlijk is HR2day Koala volledig klaar voor de wet- en regelgeving van 2017, waaronder de Wet Aanpak Schijnconstructies.

Declaraties

Benieuwd naar alle mogelijkheden van HR2day Koala? Neem contact met ons op.

 

 

 

HR2day Jaguar

HR2day Jaguar uitgebracht

Begin oktober brachten we HR2day Jaguar uit. HR2day Jaguar bevat de volgende generatie workflow mogelijkheden voor administratieve processen.

Bijna alle klanten gebruiken de uitgebreide ESS en MSS mogelijkheden van HR2day. Zowel medewerkers als managers hebben inzicht in hun relevante gegevens en kunnen verschillende processen starten en transacties goedkeuren. Met HR2day Jaguar hebben we de workflow-mogelijkheden voor meer administratieve processen verder uitgebreid. Zo kunnen bijvoorbeeld toekomstige eenmalige toelagen of inhoudingen eenvoudig via een workflow worden aangevraagd, goedgekeurd en verwerkt. Hiermee kan de medewerker ook keuzes in het kader van een individueel keuzebudget doorgeven, zoals het laten uitbetalen van opgebouwde saldi.

Naast deze belangrijke uitbreidingen bevat HR2day Jaguar natuurlijk ook diverse andere verbeteringen en verzoeken van klanten voor bepaalde functionaliteit. Zo bevat HR2day Jaguar bijvoorbeeld ook:

 • Een nieuw tabblad HR2day Help, met handige zoekfunctie. Zo vind je snel en makkelijk een beschrijving hoe iets werkt in HR2day en hoe je het kan uitvoeren
 • Vereenvoudiging van de invoer van regelingen. Je geeft eenvoudig in een keuzeveld op dat een medewerker deelneemt aan een regeling, eventueel met bijbehorende variant.
 • Reiskilometers kun je nu per dag vastleggen in het rooster. Handig bij wisselende locaties.
 • Extra flexibiliteit bij het verzenden van salarisstroken. Je kunt nu ook per medewerker aangeven hoe deze zijn loonstrook wil ontvangen (privé of zakelijk mailadres, alleen in het Interaction Center of op papier)
 • HR2day Jaguar is ook volledig klaar voor de Uniforme Pensioen Aangifte (UPA). Ook ondersteunen we de IB47 aangifte voor externen
 • Vanuit het Employee Interaction Center kan je nu ook je persoonlijke relaties of noodcontacten beheren.
 • En nog veel meer.

Benieuwd naar alle mogelijkheden van HR2day Jaguar? Neem contact met ons op.

HR2day Iguana

HR2day Iguana uitgebracht

Medio april 2016 brachten we HR2day Iguana uit. HR2day Iguana bevat de volgende generatie workflow mogelijkheden voor managers en medewerkers.

Bijna al onze klanten gebruiken de uitgebreide ESS en MSS mogelijkheden van HR2day. Via respectievelijk het Manager en Employee Interaction Center hebben zij inzicht in hun relevante gegevens en kunnen ze verschillende processen starten en transacties goedkeuren. Met HR2day Iguana hebben we de mogelijkheden verder uitgebreid. Zo kunnen managers met één klik het in-dienst-proces van een nieuwe medewerker starten en kunnen bijlagen direct aan de workflow aanvraag worden toegevoegd.

Naast deze belangrijke uitbreidingen bevat HR2day Iguana natuurlijk ook diverse andere verbeteringen en verzoeken van klanten voor bepaalde functionaliteit. Zo bevat HR2day Iguana bijvoorbeeld ook:

 • Handige collectieve functies in de Payroll Cockpit voor HR-Shared Service Centra van grote werkgevers
 • Verdere vereenvoudigingen van het invoeren van mutatiedata in verstreken en toekomstige tijdvakken
 • Uitgebreide functionaliteit voor collectieve verlofregelingen
 • Veel uitbreidingen in looncomponenten en regelingen
 • Handige zoek- en invoermogelijkheden in de Verzuim module
 • Aanvullende rapportage mogelijkheden
 • Meer flexibiliteit in de beoordelingenmodule
 • En nog veel meer

Benieuwd naar alle mogelijkheden van HR2day Iguana? Neem contact met ons op.

Klanttevredenheid HR2day

Klanttevredenheid HR2day voor vijfde jaar zeer hoog

Blij en trots maken we ook dit jaar de resultaten van ons meest recente klanttevredenheidsonderzoek bekend. Geheel in lijn met de afgelopen jaren blijven onze gebruikers onverkort zeer positief over HR2day en onze dienstverlening.

100% tevreden klanten
Op het onderdeel Algemene Tevredenheid gaf maar liefst 76 % van de respondenten aan Zeer Tevreden te zijn, terwijl 24% aangaf Tevreden te zijn. Weer iets beter dan vorig jaar, terwijl we ook toen prachtige resultaten hadden. Daar worden wij dan weer heel tevreden van. We blijven immers continu streven naar klanttevredenheid.

Kwaliteit van service wederom enorm hoog
Net als de afgelopen jaren scoort de kwaliteit van onze service desk wederom zeer hoog. Vriendelijk, ter zake kundig met begrijpelijke antwoorden. En daarbij maakte het weinig uit of onze klanten te woord werden gestaan door hun eigen contactpersoon, belden met onze klantenservice of een mailtje stuurden. De top-3 redenen voor deze hoge score zijn:
1. Dat je altijd antwoord krijgt
2. Dat je ons altijd mag bellen
3. Dat we verstand van zaken hebben

Bijzonder tevreden over functionaliteit HR2day
De functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van HR2day wordt ook bijzonder goed gewaardeerd. De nieuwe modules Employee Interaction Center en Manager Interaction Center scoren direct zeer hoog. Onze klanten waarderen deze innovaties die we samen met hen hebben ontwikkeld. Ook de modules waar we het afgelopen jaar in investeerden hebben een nog hogere score dan afgelopen jaar.

Tot slot
Toen we in 2010 HR2day begonnen hadden we onszelf een aantal doelen gesteld. De belangrijkste was dat we tevreden klanten wilden hebben, of eigenlijk “fans” in plaats van klanten. De resultaten van dit onderzoek tonen wederom aan dat we doen wat we beloven.

HR2day heeft ISAE3402 Type 2 verklaring

HR2day heeft wederom ISAE 3402 Type 2 verklaring

Wederom ontving de directie van HR2day uit handen van directeur Mischa van der Vliet van Auditconnect de ISAE 3402 Type 2 verklaring. Alle werkprocessen bij de totstandkoming en exploitatie van het HR- en salarissysteem HR2day vallen onder deze zware verklaring. Met deze verklaring laat een onafhankelijke partij – in dit geval Auditconnect – weten dat HR2day over de periode 1 december 2014 – 31 december 2015 de controleprocessen op orde heeft.

Als gevolg van deze ISAE 3402 verklaring mogen controlerende accountants van klanten van HR2day bij hun controlewerkzaamheden uitgaan van de betrouwbare (ver)werking door HR2day.

Directeur Andy Verstelle van HR2day: “Dit is wederom een mooie opsteker voor onze mensen en onze klanten. Vanaf het allereerste begin van HR2day hebben wij betrouwbaarheid hoog in het vaandel staan. Door het opnieuw verkrijgen van deze verklaring bevestigt een onafhankelijke partij als Auditconnect aan onze klanten dat wij onze controle processen op orde hebben, zowel voor onze datacentra alsook voor de ontwikkeling en exploitatie van HR2day.”