Belastingplan 2014 – de hoofdpunten

In het belastingplan 2014 zijn weer de nodige plannen opgenomen die effect zullen hebben op de salarisstroken van je medewerkers en wellicht in januari tot vragen gaan leiden. Let op: het zijn nog maar plannen en ze moeten nog door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd. Ze kunnen dus nog veranderen ! Lees hier de meest recente wijzigingen.

We zetten vast de belangrijkste voornemens op een rij:

  • de algemene heffingskorting wordt inkomensafhankelijk. Vanaf ca. € 20.000 ga je meer belasting betalen
  • de maximale arbeidskorting gaat omhoog. Tot ca. € 80.000 ga je minder belasting betalen
  • de derde schijf in de inkomstenbelasting wordt verlengd.
  • ook in 2014 moet je de crisisheffing over hoge lonen betalen
  • de stamrechtvrijstelling wordt afgeschaft

Alle voornemens lees je op de site van de rijksoverheid over het belastingplan 2014.

De algemene heffingskorting wordt inkomensafhankelijk.

Op dit moment krijgt iedereen die in Nederland woont en belastingplichtig is € 2.001 korting op de loon- of inkomstenbelasting. Dit bedrag gaat op twee manieren veranderen:

1. Het maximum gaat de komende jaren omhoog.

2. Het bedrag wordt lager naarmate je meer verdient

Dat klinkt als een lastig verhaal en dat is het ook. Daarom zetten wij het effect op een rij zoals dat uitpakt bij een aantal verschillende jaarlonen.

 

Bruto

2013

2014

2015

2016

2017

€ 20.000

€ 2.001

€ 2.093

€ 2.211

€ 2.267

€ 2.263

€ 40.000

€ 2.001

€ 1.693

€ 1.791

€ 1.665

€ 1.670

€ 60.000

€ 2.001

€ 1.362

€ 1.371

€ 1.055

€ 1.060

€ 80.000

€ 2.001

€ 1.362

€ 951

€ 445

€ 450

€ 90.000

€ 2.001

€ 1.362

€ 741

€ 140

€ 145

€ 100.000

€ 2.001

€ 1.362

€ 531

€ –

€ –

€ 120.000

€ 2.001

€ 1.362

€ 111

€ –

€ –

 

De maximale arbeidskorting gaat omhoog, behalve voor veelverdieners

Iedere werknemer met een dienstbetrekking die loon ontvangt, heeft recht op de arbeidskorting. Dit is een percentage van het loon tot een maximum bedrag. Over dit bedrag hoef je geen belasting te betalen. Dit maximum gaat omhoog, maar voor hogere inkomens wordt het weer afgebouwd. Ook hier helpt de tabel om te zien wat er bij een aantal voorbeeld inkomens gebeurt.

 

Bruto

2013

2014

2015

2016

2017

€ 20.000

€ 1.723

€ 2.097

€ 2.228

€ 2.501

€ 2.667

€ 40.000

€ 1.723

€ 2.097

€ 2.228

€ 2.501

€ 2.674

€ 60.000

€ 933

€ 1.325

€ 1.484

€ 1.775

€ 1.966

€ 80.000

€ 550

€ 525

€ 684

€ 975

€ 1.166

€ 90.000

€ 550

€ 367

€ 284

€ 575

€ 766

€ 100.000

€ 550

€ 367

€ 184

€ 175

€ 366

meer dan €110.000

€ 550

€ 367

€ 184

€ –

€ –

 

De derde schijf in de inkomstenbelasting wordt verlengd

De derde schijf van de inkomstenbelasting is dat deel van het belastbare inkomen waarover je 42% belasting betaalt. In 2013 is betaal je dit percentage over je inkomen tussen de € 33.363 en de € 55.991. Over het meerdere betaal je 52% belasting. Het voorstel van het kabinet betekent dat je pas 52% gaat betalen van € 56.531.

Ook in 2014 moet je crisisheffing over hoge lonen betalen

In 2013 is de crisisheffing geïntroduceerd. Werkgevers moesten in maart 2013 16% afdragen van het deel van het loon van werknemers die meer verdienden in 2012 dan € 150.000. Het kabinet heeft het voornemen deze heffing ook in 2014 toe te passen.

De stamrechtvrijstelling wordt afgeschaft

Als je een werknemer nu een ontslagvergoeding betaalt, dan kan hij deze vergoeding in een stamrecht-bv onderbrengen. De uitkering van de werkgever is dan belastingvrij; de werknemer moet pas belasting betalen op het moment dat er uitkeringen uit de stamrecht komen. De belastingheffing kan zo jaren worden uitgesteld. Het kabinet wil deze vrijstelling voor nieuwe stamrechten per 1 januari 2014 afschaffen.

Om belastingplichtigen te prikkelen bestaande stamrechten tot uit te laten keren is in het wetsvoorstel opgenomen dat als de aanspraken in 2014 ineens worden uitgekeerd slechts 80% in de heffing hoeft worden meegenomen.